Jubel i skogen

Enigheten om statsbudsjettet for 2017 innebærer at omsetningskravet for biodrivstoff trappes opp til 20 prosent i 2020, hvorav minst 8 prosent skal være avansert drivstoff fra avfall og skog. Budskapet fra de fire samarbeidspartiene er krystallklart: målet er at den offensive klimapolitikken skal skape en biodrivstoffindustri basert på norsk skog. 

Les mer »


Skogeierforbundets klimakalender

Skogeierforbundet har i år delt ut julekalender til en rekke stortingspolitikere. Skogeierforbundets julekalender inneholder en rekke gode nyheter om skog og klima, i tillegg til god sjokolade.

Les mer »


Små justeringer i LUF-midlene til skogbruk

Landbruksdepartementet har nå fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Den største potten går fortsatt til bygging av skogsveier (103 mill.) Kystskogbruket får i år tildelt totalt 4,5 millioner kroner, en million mer enn i fjor, ellers er tilskuddene omtrent som i 2016. 

Les mer »


Godspakke Innlandet lansert

Norges Skogeierforbund og NHO Transport og Logistikk lanserte i går Godspakke Innlandet. Godspakken inneholder tiltak som skal gjøre jernbanetransporten mer effektiv og miljøvennlig, og vil gjøre det lønnsomt å drive skogbruk på områder som i dag ikke drives.

Les mer »


Rett til å være varsom

Skal vi sikre allemannsretten, er det både viktig og nødvendig at ikke alt skal være lov over alt – uansett hvor gjerne hver og en ønsker å ferdes fritt på sin måte, skriver Marinanne Reusch på NRK ytring i dag. 

Les mer »


Felles satsing på planteproduksjon i Buskerud og Telemark

Skogeselskapene i Buskerud og Telemark går sammen om et felles selskap for produksjon av skogplanter – Norgesplanter AS.

Les mer »


Journalist-vikar til Magasinet Skog

Vår faste journalist går ut i svangerskaps-permisjon neste år, og vi trenger en vikar i 2017. Ansettelse fra 1. februar og ut året. 

Les mer »


Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterer regjeringa sin nasjonale strategi for bioøkonomi på Borregaard i Sarpsborg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Biostrategi oppfordrer til samarbeid

Regjeringens lenge varslede bioøkonomistrategi er lagt frem. Den har få konkrete tiltak, men oppfordrer til samarbeid på tvers av næringene.

Les mer »


Sparer mye på elektrifisering

Norges Skogeierforbund, NHO og Jernbaneverket foreslår at strekningen Hamar – Kongsvinger elektrifiseres. I tillegg ønsker de nye tilsvinger og krysningsspor. Innsparingspotensialet er 40 millioner kroner for norske skogeiere.

Les mer »


ESA godkjenner støtte til biokull

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i ettermiddag grønt lys for at Enova kan støtte biokullproduksjon på Treklyngen med 138 millioner kroner.

Les mer »


Tømmerhugger-VM til Lillehammer i 2017

Verdensmesterskapet i Timbersports blir arrangert på Lillehammer 3. og 4. november 2017.

Les mer »


Hedret for årets beste masteroppgave

Simen Løken fra Trysil stakk av med den gjeve prisen for årets beste masteroppgave i skogfag ved NMBU. Seks andre flinke skogstudenter fikk også utdelt 50.000 kroner i stipend fra Skoglauget. 

Les mer »