Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres

I tråd med Bernkonvensjonen er det mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik regjeringen ensidig har vektlagt, skriver Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund på VGs nettsider i dag. 

Les mer »


Stor interesse for ulveseminar

Det var godt oppmøte på ulveseminaret som ble holdt i dag. Advokat Stein Erik Stinessen gjennomgikk lovverket og viste at det er et langt større jurdisk handlingsrom enn det Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte for Stortinget i dag. 

Les mer »


Seminar om ulv

Tirsdag 17. januar kl. 08.00 - 09.15 arrangerer Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Utmarkkommunenes sammenslutning et seminar om ulv på Grand Hotels konferansesenter i Oslo. 

Les mer »


Kurs om skogbeskatningen

Skogkurs og Norges Bondelag inviterer til kurs om den nye skogbeskatningen. 

Les mer »


Endring av virksomhetsbegrepet

Skattegruppa, som er en del av samarbeidsprosjektet mellom Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog, har laget en veiledning om endring av virksomhetsbegrepet. Veiledningen gjengis nedenfor. 

Les mer »


Etterlyser fond for grønne investeringer

Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge investert til sammen 22,2 milliarder kroner i svensk og finsk skogindustri. I Norge har staten, gjennom Investinor, investert 97 millioner.

Det vil si 229 ganger så mye i skogindustri i Sverige og Finland som i egen skogindustri i Norge.

 

Les mer »


Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu.

Les mer »


Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og ledere fra næringens virksomheter skal trekke 300 engasjerte deltakere fra hele næringskjeden. 

Les mer »


– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »


Seminaret Hjortevilt 2017

Landets kanskje viktigste seminar for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt blir arrangert på Hamar 29. og 30 mars 2017.

Les mer »


Stolte av skogen i Åmot

Åmot kommune i Østerdalen er en av landets ti største skogkommuner. Nå ønsker kommunen og skogeierne at åmotingene både skal få økt sin kunnskap om skogen og bli enda stoltere av den. En egen skog-brosjyre er derfor på vei ut til alle kommunens husstander, skoler og barnehager. 

Les mer »


Nær rekordhogst i 2016

Skogeierne solgte 10,4 mill. kubikkmeter (m3) tømmer til skogindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100.000 kubikkmeter under rekordsesongen 1989/90. På høsten i fjor steg også sagtømmerprisene noe. 

Les mer »