Aktivt skogbruk er bra for klimaet

Klimatiltak i skog, som planting av skog på nye arealer, skogplanteforedling, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst er utredet og vurdert til å være gode klimatiltak. Dette er hovedbudskapet i et brev som Norges Skogeierforbund har sendt til Stortinget.  

Les mer »


Ny storkammeravgjørelse fra Høyesterett om tomtefeste

-Begynnelsen på slutten for lovens krav om «tvillaus» avtale for å kunne tomteverdiregulere festeavgiften, sier advokat Sveinung O. Flaaten.

Les mer »


Gunnar Lien skal lede Statskog

Gunnar Lien er ansatt som ny administrerende direktør i Statskog. Lien kommer fra stillingen som rådmann i Namsos kommune.

Les mer »


Aktivt skogbruk er bra for klimaet

Les mer »


Norske Skog: fortsatt god drift

Sterk etterspørsel etter Norske Skogs produkter i alle regioner resulterte i høy kapasitetsutnyttelse og et netto resultat i tredje kvartal på NOK 190 millioner. Dette bekrefter den langsiktige trenden med god drift. Så langt i år er netto resultatet NOK 430 millioner.

Les mer »


Torp og Hambro om ulv og el-sykler

I programmet Torp på NRK blir Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, intervjuet av Ole Torp om en rekke aktuelle spørsmål.

Les mer »


Debatt om skogbruket i Norge

Er skogbruket i Norge miljøvennlig, spør journalist Anne Synnevåg i programmet Ekko på NRK P2.

Ja, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn. Nei, sier skogbiolog i WWF, Trude Myhre. 

Les mer »


Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 
 

Les mer »


- Skogmelding uten strategi

Den etterlengtede skogmeldingen ble lagt frem i Hunton sine fabrikklokaler på Gjøvik fredag. Regjeringen lover fortsatt økt satsing på infrastruktur, skatt og nytt mandat for Investinor. Skognæringen på sin side etterlyser nye virkemidler og en helhetlig strategi.

Les mer »


Testing har gitt to nye funn

Dugnaden for å kartlegge CWD, eller skrantesyke, har så langt gått bra. Rundt 6000 dyr er testet, noe som har resultert i to nye funn hos villrein.

Les mer »


Venstre vil ha mer biodrivstoff fra skogen

Regjeringen har i dagens framlagte forslag til statsbudsjett gått inn for å øke innblandingen av biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og at mer av biodrivstoffet må komme fra skogen. Venstre vil gå lenger og vil kreve en langsiktig opptrappingsplan i de kommende budsjettforhandlingene.

Les mer »


Endrer mandatet til Investinor

Regjeringen foreslår å endre mandatet til Investinor slik at selskapet lettere skal kunne investere i skognæringen i framtiden. Det kom fram på et møte Norges Skogeierforbund v/Erik Lahnstein hadde i dag med næringsminister Monica Meland (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Les mer »