jernbane – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sparer 30 millioner med bruprogram i NTP

- Vi er svært godt fornøyd med Regjeringens satsing på samferdselstiltak rettet mot skog- og trenæringen i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP). Tiltakene vil bety økte inntekter for den enkelte skogeier, økt aktivitet i skogen, en styrking av skogindustriens konkurransekraft og at vi øker tempoet i det «grønne skiftet» i norsk næringsliv, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.
access_time Publisert