‐ Dette er helt fantastisk! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

‐ Dette er helt fantastisk!

Norges Skogeierforbund jubler over at det skal bygges et nytt demoanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff på Tofte.

‐  Norge melder seg med dette for alvor på i det internasjonale kappløpet om å utvikle fremtidens biodrivstoffproduksjon, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Fredag ble det klart at selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft og Södra, skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

‐  Dette er en fantastisk dag for alle som er opptatt av klima, industribygging og økt aktivitet i norske skoger. Nå går vi fra prat til konkret handling, sier Lahnstein.

Vi må erstatte fossilt med fornybart

Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

‐ Vi bygger nå verdensledende kunnskap om hvordan komplekse karbonstrukturer kan brytes ned og bygges opp igjen. Dette er nødvendig for å kunne bygge fremtidens grønne industri, sier Lahnstein.

Målet er å starte byggingen av et kommersielt anlegg på Tofte mot slutten av 2020. Et kommersielt anlegg vil kunne produsere 100 til 150 millioner liter biodrivstoff i året til transportsektoren, hovedsakelig tungtransport. På sikt er målet også å levere til flytrafikken.

– Vi må over tid erstatte alt fossilt råstoff med fornybare materialer. Gjennom satsingen på Tofte vil det ikke bare produseres biodrivstoff. En mengde andre produkter vil komme ut av prosessen. Det gir store muligheter for industriell videreforedling og reduserte klimagassutslipp. På denne måten kan biodrivssatsingen bli en motor for et bredere industrielt grønt skifte, sier Lahnstein.

Venstre er fornøyd

‐ Dette viser at det har vært viktig å være modig nok til å satse på grønn næring i form av avansert biodrivstoff, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Venstre har vært en pådriver for at omsetningskravet for biodrivstoff gradvis økes til 20 prosent fram mot 2020.

‐ Vi må gjøre perioden for førstegenerasjons biodrivstoff så kort som mulig. Investeringen på Tofte er et stort skritt i riktig retning. Offensiv klimapolitikk gir også store muligheter for næringslivet, avslutter Elvestuen.

Det nye demoanlegget skal ligge her på Tofte i Hurum.