Deltakelse i internasjonale organisasjoner - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Deltakelse i internasjonale organisasjoner

Norges Skogeierforbund mener det er viktig å delta i organisasjoner som ivaretar og fremmer skogeiernes interesse på europeisk og internasjonalt nivå.

Grunnen til dette er at det på europeiske og internasjonalt nivå blir fattet en rekke beslutninger som får direkte konsekvens for norske skogeiere.

EU behandler stadig slike saker, som kan få konsekvenser helt ned på eiendomsnivå. Eksempler på dette er arbeidet med bærekraftskriterier for bioenergi og EUs tømmerforordning.

Det samme gjelder på internasjonalt nivå. FN behandler en rekke saker som berører skog, og har blant annet et eget skogforum (UNFF).

På nordisk nivå samarbeider vi gjennom Det nordiske Skogseierforbund med Lantbrukarnas Riksforbund, Skogsägarna (LRF skogsägarna), Den finske organisasjonen for skogeiere (MTK Skogsägarna) og Dansk Skovforening. Vi har også kontakt med det islandske skogeierforbundet.

På europeisk nivå deltar vi i Det europeiske skogeierforbundet (CEPF). På globalt nivå deltar vi i International Family Forestry Alliance (IFFA).