Magasinet Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Magasinet Skog

Magasinet Skog er Norges største fagblad for skogeiere og medlemsbladet til Skogeierforbundet.

Bladet leses av rundt 30 000 skogeierfamilier tilknyttet Norges Skogeierforbund gjennom skogeiersamvirkene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog. Det når også bredt ut til fagpersoner innenfor andre miljøer som forvaltning, forskning og utdanning. Faste eller regelmessige temaområder er blant annet skogfag, familieskogbruk, trebruk, det grønne skiftet, bioøkonomi/bioenergi, rekruttering, jakt, vilt og friluftsliv.

Formålet med Magasinet Skog er gjennom fagartikler og reportasjer å holde alle skogeiere og skoginteresserte oppdatert om hva som rører seg innenfor den skog- og trebaserte verdikjeden, pluss å motivere til økt lønnsom skogglede.

Magasinet Skog er medlem i Fagpressen og redigeres i henhold til redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten.

Godkjent opplag for fagtidsskriftet er 28 500 (per 1. halvår 2023). Bladet utgis 8 ganger i året.

Adresseendringer/endring i abonnement:

Adresseendringer meldes til ditt skogeierlag. Har du abonnement direkte gjennom Norges Skogeierforbund, kan du kontakte oss på: magasinet.skog@art-as.no

Ønsker du å lese bladet?

Bladet er en del av medlemskapet i Norges Skogeierforbund, og de tilhørende samvirkene. Ta kontakt med ditt samvirke om du ikke får bladet i dag.

Dersom du ikke er medlem av et skogeiersamvirke, men ønsker å lese Magasinet Skog, kan du abonnere på bladet. Magasinet Skog selges ikke i løssalg, men du kan abonnere på bladet for 599,- kroner per år. Registrer deg her: Abonnement – Norges Skogeierforbund

NB: Studenter og skoleelever får bladet gratis gjennom Velg Skog. Ta kontakt med Velg Skog v/Kristin Slyngstad på kristin.slyngstad@nhomd.no

Digital versjon av Magasinet Skog

Bladet finnes i en digital versjon hvor man kan kjøpe enkeltutgaver både av det sist utgitte og tidligere utgaver hos bladkiosken Buy & Read. Her kan du også kjøpe artikler eller digitalt abonnement på bladet.

Priser på digitale utgaver (Buy & Read):

Enkeltartikler: 15, – kroner per side.

Enkeltutgaver: 79,- kroner per blad.

Digitalt abonnement: 599,- kroner per år (8 utgivelser). KOMMER

Redaksjonen:

Roar Ree Kirkevold, redaktør: roar.ree.kirkevold@skog.no, Tlf. 908 27 397.

Marius Lippestad, journalist: marius.lippestad@skog.no, Tlf. 478 45 705.

Ronny Grenberg, annonsesjef: ronny@a2media.no, Tlf. 90763984.

I 2024 har bladet følgende utgivelser og frister:

Utgave nr.Materiellfrist
redaksjonelt stoff
Materiellfrist
annonser
Utgivelse
105.01.2408.01.2430.01.24
216.02.2419.02.2412.03.24
305.04.2405.04.2430.04.24
410.05.2412.05.2404.06.24
526.07.2429.07.2420.08.24
630.08.2402.09.2424.09.24
704.10.2407.10.2429.10.24
801.11.2404.11.2426.11.24