Tenk Tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tenk Tre

Norges Skogeierforbund er en del av bransjeinitiativet «Tenk Tre» som ønsker å vise hvorfor skog- og trenæringen er en viktig del av det grønne skiftet.

Aldri før har verden hatt et større behov for fornybare løsninger. Mens kloden vår stadig blir varmere, befolkningen øker og levestandarden går opp, må klimagassutslippene ned.

Der hvor ressurser som olje, kull og gass representerer fortiden, representerer fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre fremtiden i et bærekraftig samfunn.

Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Vi er nødt til å bruke mindre olje, og mer tre. Norsk tre.

Et bærekraftig skogbruk

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge enn vi hadde for hundre år siden. I motsetning til hva som skjer i regnskogen, driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk. For hvert tre vi hogger, planter vi nye. Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO₂ fra atmosfæren. Når trærne blir gamle, fanger de mindre CO₂. Da er de klare for en ny jobb. En jobb som en fornybar naturressurs.

Tre kan nemlig brukes til så uendelig mye mer enn du tror! Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. Og det gir betraktelig lavere utslipp. Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis – det er bærekraftig, og bra for klimaet både inne og ute.

Tre er framtiden

Skal vi få til det grønne skiftet, er vi avhengig av innovasjon, vekst og verdiskapning i bedrifter og organisasjoner som representerer fornybare løsninger.

Tenk Tre består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av norsk skog- og trenæring.

Lærerike aktiviteter

Tenk Tre har laget mange filmer og artikler som viser hvorfor tre er et fantastisk materiale og alle de spennende produktene tre kan brukes til.

Blant aktivitetene er også den nasjonale skogplantedagen, åpningen av ulike skiltstier rundt om i landet og kåringen av Månedens trebygg gjennom hele året. Prisen går til et bygg som utmerker seg både estetisk og funksjonelt, og som på en god måte dokumenterer hvordan man kan bygge mer klimasmart med tre.

Tenk Tre er en oppfordring til å velge grønt – det er en oppfordring til å velge tre!