Skogeiersamvirkene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeiersamvirkene

De fire skogeiersamvirkene er regionale organisasjoner som dekker hele landet unntatt Finnmark.

Glommen Mjøsen Skog SA
Grindalsvegen 3, 2406 Elverum og
Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Viken Skog SA
Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

AT Skog SA
Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien

Allskog SA
Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

Skogeiersamvirkenes hovedoppgave er å kjøpe tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. Samvirkene driver også en utstrakt veiledning i faglige spørsmål og kan ta på seg skogdrifter for de medlemmene som ikke ønsker, eller har mulighet til å drive selv.