Skogeiersamvirkene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeiersamvirkene

Norges Skogeierforbund er en paraplyorganisasjon for fire skogeiersamvirker.

De fire skogeierandelslagene:

Glommen Mjøsen Skog SA
Grindalsvegen 3, 2406 Elverum og
Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Viken Skog SA
Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

AT Skog SA
Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien

Allskog SA
Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

De fire skogeiersamvirkene, som dekker hele landet unntatt Finnmark, er distriktsorganisasjoner under Norges Skogeierforbund. Samvirkenes hovedoppgave er å forhandle om priser på og omsette tømmeret for de skogeierne som er medlemmer. Samvirkene driver også en utstrakt veiledning i faglige spørsmål og kan ta på seg skogdrifter for de medlemmene som ikke ønsker, eller har mulighet til å drive selv.