Skogeiersamvirkene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeiersamvirkene

De fire skogeiersamvirkene er regionale organisasjoner som dekker hele landet unntatt Finnmark.

Et samvirke eies av medlemmene og skal drives på en måte som er til nytte for dem. Slik er det også i de fire skogeiersamvirkene: Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.

Hovedaktiviteten deres er kjøp og salg av tømmer til sagbruk og treforedlingsindustri, og de utfører skogsdrift på vegne av skogeierne. De tilbyr også en rekke andre skogbrukstjenester som planting, markberedning og ungskogpleie. I tillegg er det flere som selger tjenester innen skogbruksplanlegging. Uansett hva du måtte lure på rundt drift av egen skog, er det bare å ta kontakt med samvirkene. Her finner du ansatte med lang erfaring og god skogkompetanse som du kan drøfte ulike spørsmål med.

Allskog SA
Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

AT Skog SA
Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien

Glommen Mjøsen Skog SA
Grindalsvegen 3, 2406 Elverum og
Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Viken Skog SA
Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Eier industri

De fire skogeiersamvirkene jobber aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, og flere har direkte eierskap i sagbruk og treindustri. Begna Bruk, Hasås og Moelven er eksempler på selskaper hvor skogeiersamvirkene dominerer på eiersiden. Samvirkene deltar også i mange prosjekter for utvikling av ny industri.

Pris for medlemskap

Det eneste kriteriet for å bli medlem i et skogeiersamvirke er at du eier skog. Da betaler du en årlig serviceavgift, og du må også bidra med et obligatorisk innskudd.

Medlemsfordeler

Samvirkene har en sentral målsetning om å dele det økonomiske overskuddet med medlemmene sine. Dette gjør at du får etterbetaling for tømmer du har solgt gjennom samvirket og forrentning av innskutt andelskapital.

Du får også tilbud om din digitale skogbruksplan slik at du til enhver tid har oppdatert oversikt over skogressursen din. I tillegg tilbyr flere av samvirkene juridisk bistand og konsulenttjenester, samt rabatt på ulike arrangementer og kurs.

Skogeiersamvirkene kommuniserer med medlemmene gjennom nettsidene sine, og her finner du svar på det meste du måtte lure på. I tillegg er næringen aktiv på YouTube, Instagram og Facebook.

Hvert enkelt skogeiersamvirke har flere lokale skogeierlag tilknyttet seg. Disse er nettverk for medlemmene i lokalmiljøet, og mange arrangerer skogdager og kurs. Innspill fra medlemmene bidrar også til å skape aktivitet.

Som medlem får du åtte utgaver av Magasinet Skog rett hjem i postkassa di hvert eneste år hvis du ønsker det.