Skogfond og skatt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogfond og skatt

Skogfond er en svært viktig ordning for skogeierne. Ordningen gir skogeiere som investerer i visse tiltak i skogen sin, en skattefordel.

Skogfond

Skogeierforbundet mener skogfondsordningen er, og fortsatt bør være, et grunnleggende virkemiddel for å sikre et akseptabelt investeringsnivå i planting og stell av skogen. Ordningen stimulerer skogeiere til å investere blant annet i planting og ungskogpleie ved at det gis en skattefordel når tiltakene blir gjennomført.

Det er svært viktig at den enkelte skogeier gjør seg godt kjent med ordningen, slik at de får brukt de mulighetene ordningen gir. Landbruksdirektoratet har opprettet en egen skogfond-side som gir god informasjon om ordningen. Du kan også finne mye god informasjon om skogfond og skatt hos Skogkurs.

Alliansen for norsk, privat eierskap

Skogeierforbundet er medlem i Alliansen for norsk, privat eierskap, som ble etablert i 2008. Formålet er å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital.

Arbeidende kapital er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser, som aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld.

Ved skatteforliket i 2016 ble det innført et skille mellom formuesskatt på arbeidende kapital og formuesskatt på annen kapital. Det ble innført en verdsettelsesrabatt i formuesskatten for arbeidende kapital. Skattealliansen arbeider for videre nedtrapping med sikte på full avvikling av formuesskatten for arbeidende kapital.