Skogeierforbundet i dag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogeierforbundet i dag

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for 4 skogeiersamvirker og ca 35.000 skogeiere over hele landet.

Samlet står vi for cirka 80 prosent av tømmeromsetningen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri.

Skogeierforbundets hovedoppgaver er næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog og trenæringen. Vårt påvirkningsarbeid er basert på nettverkssamarbeid, allianser og konstruktiv dialog med myndighetene. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.

Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene. De fire skogeiersamvirkene kjøper medlemmenes tømmer som de videreselger til sagbruk og treforedlingsindustri. De regionale skogeiersamvirkene utfører skogsdrifter (hogst og tynning) og skogkultur (planting, markberedning, ungskogpleie) på oppdrag fra skogeierne. Flere av samvirkene tilbyr i tillegg også tjenester innen skogbruksplanlegging.

Skogeiersamvirkene arbeider aktivt for å øke verdiskapningen i skogbruket, både gjennom direkte eierskap i en rekke sagbruk, treforedling og tremekanisk industri, samt gjennom deltagelse i mange utviklingsprosjekter. Målet for dette arbeidet er både å sikre full avsetning for tømmeret og å øke foredlingsgraden for tømmeret. De senere årene har skogeiersamvirkene økt sin satsing på både bioenergi og utmarksnæring.

Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at skogeierne var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeiersamvirkene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk og forholdet til storsamfunnet.

access_time Sist oppdatert