Om Skogeierforbundet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Om Skogeierforbundet

Norges Skogeierforbund er en nasjonal overbygning for fire skogeiersamvirker og rundt 30 000 skogeiere over hele landet.

I dag er om lag 30 000 skogeiere medlemmer i Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog eller Viken Skog, og Norges Skogeierforbund er en nasjonal aktør for de fire skogeiersamvirkene i næringspolitikken.

Skogeierforbundets hovedoppgave er å sikre grunneieres rettigheter og best mulige rammebetingelser for et bærekraftig skogbruk etter Norsk PEFC Skogstandard.

Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste medlemmene, og skogeiersamvirkene utfører skogsdrift på vegne av skogeierne. De tilbyr også en rekke andre skogbrukstjenester som planting, markberedning og ungskogpleie. Du kan lese mer om dette her.

Som ellers i landbrukssamvirket er opprinnelsen til skogeiersamvirket at skogeierne var nødt til å organisere seg for å oppnå tilfredsstillende priser på tømmeret. Oppnådd pris på tømmeret er i dag like viktig som før, men skogeiersamvirkene og Norges Skogeierforbund satser i dag store ressurser på næringspolitikk.

access_time Sist oppdatert