Styret - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Styret

Skogeierforbundets styre består av de til enhver tid fungerende styreledere i de tilsluttede skogeiersamvirkene. I tillegg velges det en representant fra hvert av samvirkene.

Styremedlemmer Norges SkogeierforbundSamvirke/
valgt av:
Rolle i Skogeierforbundet:
Heidi HemstadGlommen Mjøsen Skogstyreleder
Eilif DueAllskogstyremedlem
Olav A. VeumAT Skogstyremedlem
Olav BreivikViken Skogstyremedlem
Anja GotvasliAllskogstyremedlem
Åse EgelandAT Skogstyremedlem
Rolf Th. HolmGlommen Mjøsen Skogstyremedlem
Erland LundbyViken Skogstyremedlem
Snorre Fridén FurbergAllskogstyremedlem
Anders Roger ØynesAT Skogstyremedlem
Gudmund NordtunGlommen Mjøsen Skogstyremedlem
Tor Henrik KristiansenViken Skogstyremedlem

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret skal lede Skogeierforbundets virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger som er truffet av representantskapet. Styret har ansvar for at Skogeierforbundet oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter. Styret skal fastsette arbeidsprogram og budsjett for hvert år.

Styret treffer videre vedtak i alle saker som etter § 2 faller innenfor Skogeierforbundets formål, og som ikke etter vedtektene eller særskilte vedtak skal avgjøres av representantskapet eller som
hører under Skogeierforbundets daglige administrasjon. Styret ansetter og avskjediger administrerende direktør.

Du kan lese mer om styrets oppgaver og plikter i Skogeierforbundets vedtekter, som du finner her.