11 millioner til skogsveier andre halvår 2018 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

11 millioner til skogsveier andre halvår 2018

Landbruksdirektoratet har nå fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier. 11 mill. kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 mill. kroner, skriver direktoratet i en pressemelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det meldes om svært høy aktivitet og interesse for skogsveibygging i flere deler av landet. De fleste fylker har veiprosjekter i gang eller på vent.

Trøndelag er et av fylkene som har hatt stor veibyggingsaktivitet de siste årene. De melder at behovet er betydelig høyere enn midlene de disponerer. Oppgradering og nybygging av veier trengs for å drive et aktivt skogbruk.

Hedmark er landets største skogfylke, de har et skogsveinett på 12.000 km – som utgjør 24 prosent av det samlede skogsveinettet i Norge. Veinettet her er langt på vei utbygd, men behovet for opprusting og vedlikehold desto større.

Landbruksdirektoratet har fordelt ekstrapotten til skogsbilvei for andre halvår 2018 på følgende måte:

Ekstramidler skogsvei og drift 2018 – fordelt på følgende fylker:

Østfold: 200.000

Hedmark: 2.000.000

Buskerud: 1.300.000

Vest-Agder: 800.000

Hordaland: 2.000.000

Sogn og Fjordane: 1.000.000

Trøndelag: 3.200.000

Troms: 500.000

Sum: 11.000.000

Skogeierne søker om tilskudd ved å sende søknadsskjema til kommunen der skogen ligger, kommunene vurderer søknaden og sender sin anbefaling videre til fylkesmannen som avgjør søknaden. Alle veier som nybygges eller opprustes skal i forkant være godkjent av kommunen.