13,6% nedgang i tømmerprisene - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

13,6% nedgang i tømmerprisene

Tømmerprisene gikk ned med 13,6% i 1. kvartal 2020 mot samme periode i fjor. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, melder SSB.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Tømmerprisene i første kvartal i år ligger i gjennomsnitt 61 kroner under 1. kvartal i fjor, som var det kvartalet med de høyeste tømmerprisene noensinne.

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu gikk ned med henholdsvis 13 og 11% i 1. kvartal. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 303 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 296 kroner for furutømmer til massevirke. Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8%, noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 for furu, skriver SSB.

Avvirket 2,9 mill. kubikk

De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2020, en nedgang på 2% mot 1. kvartal 2019. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 15%.

Det ble eksportert 936 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2020. Det vil si at 32% av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 er det en nedgang på 18 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 63% av ekstporten.