17 % prisøkning ga rekordhogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

17 % prisøkning ga rekordhogst

Tømmerprisene økte med hele 17,3 % fra 4. kvartal i 2017 til 4. kvartal i fjor, viser ferske tall som SSB har presentert i dag. De høye tømmerprisene bidro også til rekordhogst i perioden.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

SSB har i dag presentert sine foreløpige tall for «Skogsavvirkning for salg» i 4. kvartal 2018. Deres oversikt viser at de totalt ble omsatt 2 708 000 kubikkmeter (m3) tømmer i 4. kvartal i fjor, hvorav gran skurtømmer utgjorde 1 042 000 m3 og furu skurtømmer 392 000 m3. I tillegg kommer massevirke, sams virke og lauvtrær. Uttak til ved er ikke inkludert i tallene.

Samlet sett er hogsten 4. kvartal i fjor 231 000 m3 (9 prosent) høyere enn 4. kvartal i 2017.

Prisene økte 17,3 %

I gjennomsnitt var tømmerprisen 434 kr/m3, eller for gran skurtømmer 533 kr/m3, og for furu skurtømmer 487 kr/m3.

Prisene for 4. kvartal i år er 17,3 % høyere enn på samme tid i fjor.

Går vi tilbake til 4. kvartal 2015 har det vært en gjennomsnittlig prisøkning på tømmer på 30,7 prosent, viser tallene fra SSB.

Mest hogst i Hedmark

Den fylkesvise oversikten viser at det i 4. kvartal i 2018 totalt ble avvirket mest industrivirke for salg i Hedmark 773 000 m3, fulgt av Oppland med 385 000 m3 og Buskerud med 261 000 m3.

Flere detaljer finner du på SSB sine nettsider (se egne lenker til statistikk og artikkel).