24,5 mill. til klimatiltak i skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

24,5 mill. til klimatiltak i skog

Landbruksdirektoratet har for 2020 24,5 millioner kroner til å støtte klimatiltak i skogbruket.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 millioner kroner til klimatiltak i skogbruket. I tillegg står det igjen ubrukte midler fra 2019, slik at årets totale tilskuddspott blir på 24,5 millioner kroner. Tiltakene som skogeier kan søke støtte til er gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting.

Tilskuddene er skåret betydelig ned

I 2019 ble det totalt brukt ca. 36,5 millioner kroner på tilskudd til slike tiltak. Årets tilskudd er dermed skåret ned betraktelig og det lar seg ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020, skriver direktoratet i en orientering om årets tilskudd.

Lang vei å gå for å nå klimamålene

‐ Det er svært beklagelig at totalrammen og tilskuddssatsene nå går ned i 2020, spesielt når dette er midler som går til klimatiltak i skog. I disse tider burde vi sett en satsing på dette området, slik at potensialet til skogen i klimasammenheng kunne utnyttes i enda større grad. I stedet er det 12 millioner mindre til disse tiltakene, der satsene for suppleringsplanting har gått fra 50% til 20% og tettere planting fra 80% til 60%. Norge har en lang vei å gå for å nå sine klimamål, så hvorfor ikke ta i bruk skogen, sier Ingeborg-Ancher Rasch, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Prioriterer gjødsling

Ifølge Landbruksdirektoratet vil gjødsling ha førsteprioritet av de tre tiltakene. Dette ut fra at tiltaket gir en ganske umiddelbar klimaeffekt i form av økt tilvekst og økt karbonbinding.

Det gjøres ingen endringer med søknadsfrister, retningslinjer forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene som er fastsatt for 2020 er som følger:

  • Gjødsling: Inntil 40% tilskudd
  • Tettere planting: Inntil 60% tilskudd
  • Suppleringsplanting: Inntil 20% tilskudd

Ikke tilskudd til gjødsling ved avrenning mot Sakgerak

Direktoratet gjør samtidig oppmerksom på at siden ordningen startet i 2016 har det vært restriksjoner på gjødsling i område med avrenning til Skagerak. Dette gjelder Oslo, Viken (unntatt øvre del av tidligere Buskerud), nedre deler av Vestfold og Telemark, Agder og sørdelen av Rogaland. Her er det av miljømessige årsaker satt et tak på 25 000 dekar skoggjødsling over en femårsperiode. Dette taket ble nådd i 2018. Det er derfor ikke tilskudd til gjødsling i dette området i 2020.

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvordan man søker på disse finnes på Landbruksdirektoratets nettside: