25 mill. til mer effektiv tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

25 mill. til mer effektiv tømmertransport

Regjeringen har fordelt 25 millioner kroner til utbedring av svake bruer som ikke tåler tømmertransport på 60 tonn.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert
Samferdselsminister Jon Georg Dale.
Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø/ SD.

‐ Regjeringen har gjort mye for å legge til rette for at skog- og trenæringen skal kunne kjøre tømmervogntog på 60 tonn på mest mulig av det norske veinettet. Men selv om mye er gjort, gjenstår det fortsatt noen flaskehalser som er for svake til å tåle 60 tonn. Ved å fjerne slike flaskehalser vil vi styrke skog- og trenæringens konkurransekraft gjennom å gi dem lavere transportkostnader, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, gjennom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Fjerne flaskehalser

Flaskehalsene som Dale snakker om, er i dag i hovedsak bruer på fylkesveinettet som er for svake til å tåle tømmertransport på 60 tonn. Det betyr at tømmertransportørene en del steder i Norge må kjøre med reduserte tømmerlast. Alternativt kan man «kippe» – altså at tømmerbilene må kjører flere runder med mindre last -ut fra skogen og over den aktuelle brua. På andre siden av brua må de lagre tømmeret, før de kan laster opp et fullt tømmervogntog og kjøre råvarene fra skogen til terminal for omlasting til tog eller skip, eller direkte til industrien.

For å bøte på dette problemet har regjeringen nå altså bevilget og fordelt 25 millioner kroner i 2019 til utbedring av totalt ni slike bruer i sju fylker.

‐ Store deler av vegnettet er etter hvert åpnet for tømmervogntog på 60 tonn. Ved å øke lasten på tømmerbilene kan antall biler reduseres med en fjerdedel. Dette vil gi redusert klimautslipp og energibruk, sier Jon Georg Dale.

‐ Norges Skogeierforbund anslår at disse utbedringene i tillegg vil kunne gi om lag 4 millioner kroner i årlige innsparinger tømmertransporten, fortsetter han, og legger til at regjeringen har satset mye på å styrke konkurransekraften i skog- og trenæringen.

‐ Vi har i perioden 2014-2018 blant annet bevilget 525 mill. kr. til skogsveger og 235 millioner til tømmerkaier. Denne gangen er det altså flaskehalser som står for tur, sier Dale.

Norges Skogeierforbund er fornøyd

Dag Skjølaas
Dag Skjølaas

Dag Skjølaas, som er faglig rådgiver i Norges Skogeierforbund, sier at han er fornøyd med at regjeringen nå har bevilget 25 millioner kroner til å utbedre flaskehalser på fylkesveinettet.

‐ Norges Skogeierforbund har sammen med verdikjeden Skog og tre jobbet aktivt opp mot både Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet for å få penger til å styrke bruer på fylkesveinettet som ikke tåler tømmervogntog på inntil 60 tonn. Nå har vi fått den første bevilgningen i det som er nedfelt som et eget «bruprogram i Nasjonal Transportplan 2018-2019, der det er foreslått en bevilgning på 50 millioner kroner hvert år i seks år, for å oppgradere slike flaskehalser. Vi er glad for at de første bevilgningene nå kommer, sier Skjølaas, og legger til at han håper det kommer mer penger i statsbudsjettet for 2020.

Norges Skogeierforbund har samarbeidet tett med Statens Vegvesen i utvelgelsen av hvilke bruer som burde bli oppgradert først. Bruene som nå tildeles midler er bruer der forsterkningsarbeidene kan gjennomføres i 2019.

De ni bruene som nå skal oppgraderes er:

Brunavn Fylke Kostnadsoverslag (mill. kr)
Fv 21 Steinsbrua Østfold 5,7
Fv 700 Resa bru Trøndelag 2,5
Fv 813 Vesterli bru Nordland 2
Fv 152 Sagstu bru Aust-Agder 5,1
Fv 406 Fidje bru Aust-Agder 4,2
Fv 455 Homme bru Vest-Agder 1,4
Fv 455 Skaue bru Vest-Agder 0,2
Fv 237 Løkenkvern bru Hedmark 0,9
Fv 817 Folda bru Trøndelag 3,0 (delfinansiering)