25 nye skogområder vernet frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

25 nye skogområder vernet frivillig

Samtlige områder er vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog. Til sammen er 764 områder vernet gjennom denne ordningen siden oppstarten i 2003.

Vern av privateid skog har siden starten av 2000-tallet foregått gjennom ordningen frivillig vern av skog. Ordningen innebærer at skogeiere frivillig tilbyr skogarealer til vern, mot erstatning fra staten. Du kan lese mer om ordningen her.

Nye verneområder i 8 fylker

Fredag 11. februar fikk 25 nye områder status som naturreservat. Områdene har et samlet areal på 32,8 kvadratkilometer og er fordelt på 8 ulike fylker. Dermed dekker de mane ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Norge har vedtatt at 10 prosent av skogen skal vernes. Med dette vernevedtaket, er verneprosenten blitt 5,2.

– Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 26 skogområder i desember i fjor og det planlegges vern av enda flere viktige skogområder senere i år, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en nyhetssak på Regjeringens nettside.

Følgende områder ble vernet i fredagens verenvedtak:

 1. Skjoralia naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
 2. Barlinddalen naturreservat i Midt-Telemark kommune, Vestfold og Telemark
 3. Leitjernsfjellet naturreservat (utvidelse) i Drammen kommune, Viken
 4. Vestre Risenhøgda og Fuglemåsan naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Viken
 5. Sulustaddalen naturreservat (utvidelse) i Østre Toten kommune, Innlandet
 6. Varnvassdalen naturreservat (utvidelse) i Hattfjelldal kommune, Nordland
 7. Berget naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland
 8. Nag naturreservat i Strand kommune, Rogaland
 9. Toreheia naturreservat (utvidelse) i Lillesand kommune, Agder
 10. Torshov naturreservat i Gjerdrum kommune, Viken
 11. Steinøya naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 12. Holstadlia naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 13. Havikberget og Nordberg naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 14. Olberg naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet
 15. Sløtet naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet
 16. Eriksrudtjernet naturreservat i Vestre Toten kommune, Innlandet
 17. Kauserudtjernet naturreservat i Vestre Toten kommune, Innlandet
 18. Forrotjønna naturreservat i Namsskogan kommune, Trøndelag
 19. Bergsåsen naturreservat (utvidelse) i Snåsa kommune, Trøndelag
 20. Djupdalen naturreservat, Verdal kommune, Trøndelag
 21. Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark (utvidelse) i Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Trøndelag
 22. Søndre Gjeskefjell naturreservat i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
 23. Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat (utvidelse) i Drangedal og Nissedal kommuner i Vestfold og Telemark og Gjerstad kommune i Agder
 24. Mjøsjødalen naturreservat i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, Viken
 25. Hellekleivåe naturreservat i Nore og Uvdal kommune, Viken