27 nye skogområder vernet gjennom frivillig vern - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

27 nye skogområder vernet gjennom frivillig vern

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 29 ny skogområder, hvorav 27 av disse er tilbydd av private skogeiere.

29 nye skogområder vernes i dag som naturreservat. 27 av disse er tilbydd av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern av skog, mens de resterende to er eid av Statskog SF. Vedtaket omfatter om lag 90 km2 nye verneareal, hvorav 48 km2 produktiv skog. De nye verneområdene, som både innbefatter opprettelse av nye naturreservater og utvidelser av eksisterende reservater, er fordelt på 11 fylker i Norge

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Med dagens vernevedtak er om lag 4,9 prosent av det totale skogarealet i Norge vernet, og 3,7 prosent av den produktive skogen. Dermed er man snart halvveis til Stortingets mål.

I en nettsak på regjeringens hjemmesider berømmer klima- og miljøminister Ola Elvestuen skogeiernes innsats med å tilby områder til frivillig vern.

  • Jeg er godt fornøyd med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av de viktigste skogarealene. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå klarer, sier Elvestuen.