Etterlyser fond for grønne investeringer - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Etterlyser fond for grønne investeringer

Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge investert til sammen 22,2 milliarder kroner i svensk og finsk skogindustri. I Norge har staten, gjennom Investinor, investert 97 millioner. Det vil si 229 ganger så mye i skogindustri i Sverige og Finland som i egen skogindustri i Norge.

Det vil LO ha en slutt på og etterlyser et nytt milliardfond som kan utvikle grønne bedrifter også her i landet.

– Staten investerer i samme bransje i våre naboland, som vi gjør i Norge. Hvorfor er de lønnsomme og ikke våre? Jeg tror vi må se på hvilke virkemidler vi tar i bruk, sier Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

Han mener bioøkonomi og biodrivstoff kan være en ny kilde til arbeidsplasser, ny verdiskapning og løsningen på å nå klimamålene Norge har satt seg – om vi bare satser litt.

– I dag har vi flere gryteklare prosjekter liggende klare. Det vi ikke har klart er finansiering og investorer som er klare til å gå inn i disse prosjektene. Investorer sier risikoen er høy, og da trenger vi risikodempende virkemidler. Det har vi ikke i dag, sier Gabrielsen til NRK.

Les hele saken på NRK

Norges Skogeierforbund har i sitt høringssvar til rapporten om grønn konkurransekraft tatt opp de samme temaene. Skogeierforbundet foreslår blant annet følgende:

-mandatet til det nye investeringsselskapet «Fornybar AS» må utformes slik at selskapet tilbyr langsiktig finansiering til selskaper som kan bidra til reduserte klimagassutslipp med særlig vekst på industri som produserer klimavennlige produkter basert på fornybare norske ressurser.

-det bør utredes og etableres en garantiordning som skal fungere som risikoavlastende tiltak og tiltrekke privat kapital til etablering av grønn industri.

Les Skogeierforbundets høringssvar her

(felles høringssvar med Norskog og Statskog).