29 % økning i prisen på massevirke - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

29 % økning i prisen på massevirke

Prisen på massevirke økte med 29 prosent i 2. kvartal 2019. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 347 kroner per kubikkmeter massevirke, noe som er 78 kroner mer enn i 2. kvartal 2018. Også hogsten økte.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Både hogsten og prisene på tømmer har økt markant i 2. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal i 2018. Det viser statistikk SSB presenterte i dag.

De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2019, en vekst på 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018. Tømmerprisen økte med 11 prosent i samme periode. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien, utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 16 prosent.

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 29 og 32 prosent i 2 kvartal. Skogeierne fikk 353 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 339 kroner for furutømmer. Prisen på sagtømmer økte med 6 prosent. Det gir en pris på 489 og 530 kroner per kubikkmeter for henholdsvis furu og gran.

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2019. Det er like mye som i 2. kvartal 2018. Massevirke utgjorde 60 prosent av eksporten.

Mer detaljert statistikk og grafer finner du på nettsiden til SSB – se egne lenker.