42 områder vernet frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

42 områder vernet frivillig

Fra Lødingen i nord til Kristiansand i sør – Tirsdag ble hele 42 skogområder i 8 ulike fylker vernet frivillig.

Tirsdag 20. juni ble Kjøremslia og 41 andre skogområder vernet som naturreservat gjennom ordningen frivillig vern av skog. Totalt omfatter områdene ca. 71,8 kvadratkilometer nytt verneareal, hvor ca. 42,9 kvadratkilometer er produktiv skog. Dermed er nå 5,2 prosent av den norske skogen vernet.

Nasjonalt verneverdig li i Gudbrandsdalen

Et av områdene som omfattes av dagens vernevedtak er Kjøremslia i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kjøremslia er ei sørvendt, bratt liside rett vest for Kvam, og av de største i Gudbrandsdalen som er mindre berørt av mennesker i nyere tid.

Verneverdiene er knyttet til eldre skog av typen kalkfuruskog/lågurtfuruskog og sandfuruskog. Området er vurdert til å oppfylle viktige mangler i skogvernet knyttet til rike skogtyper, lavlandsskog, internasjonale ansvarsskogtyper og rikt artsmangfold. Variasjonen innenfor reservatet er stor og området inneholder mange av de naturtypene som lisidene i denne regionen har. Verneområdet er derfor også representativt for skogen i denne delen av landet. Totalt anses området å ha nasjonal verneverdi.

Viktig med god involvering av skogeierne

Området er eid av 5 skogeiere. En av dem er Tor Kjørem. Da han fikk kjennskap til verneverdiene i området gjennom en kartleggingsrapport tok han kontakt med Anne Mæhlum som er fagsjef for konsulenttjenester i Glommen Mjøsen Skog.

– Jeg har opplevd prosessen med skogvern som en ryddig sak og må få takket Anne Mæhlum for det. Hun har vært helt enestående i denne saken, sier Tor Kjørum.

Etter den første henvendelsen, tok Anne Mæhlum kontakt med de øvrige skogeierne innenfor det kartlagte området for å informere om ordningen frivillig vern av skog.

– En slik kartlegging medfører store begrensinger i mulig aktivitet. I tillegg er denne lisida bratt og det vil være ressurskrevende å drive skogen. Disse faktorene var årsaker til at det var interessant for skogeierne å vurdere frivillig vern av skogen som et alternativ, forteller Mæhlum.

Frivillig vern av skog er en omfattende prosess. Både erstatningsnivå, avgrensing og verneforskrift må avklares før endelig avtale om vern signeres. Både Statsforvalter, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet behandler saken før den til slutt vernes formelt av Kongen i Statsråd.

For Glommen Mjøsen Skog og de øvrige skogeierorganisasjonene er det viktig at de involverte skogeierne får god informasjon underveis.

– Vi mener det er viktig at skogeierne får møte Statsforvalterne, som tar seg av den formelle biten av prosessen. I Kjøremslia har vi hatt befaring sammen med skogeierne og Statsforvalter for å diskutere avgrensing og forskrift. Det er nyttig for begge parter, forteller Mæhlum.

Mer informasjon om frivillig vern av skog finner du her.

Stor vernepakke

Alle områdene som er omfattet av dette vernevedtaket er utarbeidet gjennom ordningen frivillig vern av skog. Her er oversikt over områdene:

 1. Grisetstranda naturreservat i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 2. Barlindneset naturreservat (utvidelse) i Ørsta kommune, Møre og Romsdal
 3. Osøyra naturreservat i Kinn kommune, Vestland
 4. Lykkja naturreservat i Årdal kommune, Vestland
 5. Hesten naturreservat (utvidelse) i Strand kommune, Rogaland
 6. Skagelidalen naturreservat i Farsund kommune, Agder
 7. Indre Linvannet naturreservat i Kristiansand og Vennesla kommuner, Agder
 8. Heptedalen naturreservat i Kristiansand kommune, Agder
 9. Hækjenkleiv naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Agder
 10. Ubergsfjell naturreservat i Vegårshei kommune, Agder
 11. Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune, Agder
 12. Kvernhusmarka naturreservat i Risør kommune, Agder
 13. Buberget naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 14. Urdalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 15. Tårånli naturreservat i Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark
 16. Skitnebufjellet og Kopslandåsen naturreservat (utvidelse) i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 17. Hønsejuvet naturreservat i Seljord kommune, Vestfold og Telemark
 18. Ramfoss naturreservat (utvidelse) i Modum kommune, Viken
 19. Klippa naturreservat i Øvre Eiker kommune, Viken
 20. Rambergåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken  
 21. Reierskogen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 22. Rødsåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 23. Ramndalen naturreservat (utvidelse) i Nittedal kommune, Viken
 24. Munkerudevja naturreservat i Nes kommune, Viken
 25. Prestegarden naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 26. Kringler naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 27. Vassfaret naturreservat (utvidele) i Flå og Nesbyen kommuner i Viken og Sør-Aurdal kommune i Innlandet
 28. Korpekløvet naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Innlandet
 29. Breie naturreservat (utvidelse) i Etnedal kommune, Innlandet
 30. Turrtind naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet
 31. Åsli naturreservat i Nordre Land kommune, Innlandet
 32. Ånes naturreservat i Søndre Land kommune, Innlandet
 33. Høkleberget naturreservat i Gran kommune, Innlandet
 34. Eriksrud naturreservat (utvidelse) i Gjøvik kommune, Innlandet 
 35. Bjønndalen og Kompåsmyra naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 36. Liberget naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 37. Årneslia naturreservat i Ringebu kommune, Innlandet
 38. Kjøremslia naturreservat i Nord-Fron kommune, Innlandet
 39. Viertjenna naturreservat i Grue kommune, Innlandet
 40. Svenningvika naturreservat i Grane kommune, Nordland
 41. Torselva naturreservat i Lødingen kommune, Nordland
 42. Hostegga naturreservat (grenseendring og utvidelse) i Aure kommune, Møre og Romsdal