6 nye kaier kan få tilskudd - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

6 nye kaier kan få tilskudd

Landbruksdirektoratet har totalt fått inn 12 skisser til nybygging eller ombygging av tømmerkaier. Seks av disse er nå invitert til en endelig søknadsrunde.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Ifølge en oversikt på Landbruksdirektoratets nettsider er det seks prosjektene som inviteres til å sende endelig søknad. Disse er:

  • Samnøy i Fusa kommune (Hordaland)
  • Børøya i Hadsel kommune (Nordland)
  • Storskjæret i Steigen kommune (Nordland)
  • Salten verk i Sørfold kommune (Nordland)
  • Risøyhavn (tilleggssøknad) i Andøy kommune (Nordland)
  • Granvin bruk (tilleggssøknad) i Granvin kommune (Hordaland)

Fristen for disse seks til å søke er 1. september.

Totalt fikk Landbruksdirektoratet inn 12 skisser til nybygging eller ombygging av tømmerkaier innen fristen 15 april. Et samlet kostnadsoverslag i de 12 skissesøknadene var på i overkant av 290 millioner kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på litt over 195 millioner kroner. Årets tilskuddspott er på i overkant av 45 millioner kroner.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012. Siden den gang har 25 prosjekter fått innvilget tilskudd og av disse er 15 ferdigstilt.