72 studenter ønsker å ta skogfaglig bachelor-utdanning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

72 studenter ønsker å ta skogfaglig bachelor-utdanning

Skogfag er populært blant ungdom som har søkt seg til høgskoler og universiteter fra høsten 2017. NMBU og Høgskolen i Innlandet har til sammen fått 72 kandidater med skogfag som sitt primære studievalg.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Rekrutteringen av ungdom til skogbruket har økt markant i løpet av det siste tiåret. Det er to steder i Norge som tilbyr bachelor-utdanning i skogfag, hhv. Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i ÅS (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad.

Om vi går tilbake til studieåret 2007 så hadde NMBU kun 10 kandidater som hadde skogfag som sitt førstevalg. Tilsvarende tall ved Evenstad var 20 kandidater. Ti år senere – altså ved årets opptak – kan NMBU vise til 44 kandidater med skogfag som førsteprioritet, mens Evenstad har 28 slike kandidater. Slår man tallene sammen, har man altså en økning fra 30 til 72 studenter – eller en prosentvis økning på 240 prosent på ti år.

Interessen for skogfag på høgskole- og universitetsnivå var generelt sett nokså laber fram til og med årene 2012 og 2013. Etter det har søkningen ved de to studiestedene gått betydelig opp og etablert seg på et nivå på mellom 60 – 90 søkere med skogfag som førsteprioritet. Rekorden opplevde både NMBU og Evenstad i 2015 da 55 studenter ønsker å starte på skogfag ved NMBU mens 34 hadde dette som førsetprioritet ved Evenstad.

Ved NMBU i Ås tilbys det også master-studier i skogfag. Med unntak av årene 2010 og 2011, da det var svært liten søkning til dette studiet, har også masterstudiet etablert seg på et stabilt og godt nivå de siste årene. For høstens opptak er det 12 kandidater som har søkt om å få starte på master-studiet ved NMBU. Master-studiet er en to-årig påbygning for de som allerede har en bachelor-grad.

Tallene er utarbeidet av prosjektet Velg Skog, basert på tall fra Samordna opptak og undervisningsstedenes egne tall.