8 av 10 imot klagenemnd - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

8 av 10 imot klagenemnd

Norges Skogeierforbund er sterkt i mot opprettelse av en uavhengig klagenemnd for rovvilt. Hele 8 av 10 høringsinstanser var kritisk til forslaget under høringen på Stortinget i dag.

Skogeierforbundet tok opp to temaer på høringen. Det gjaldt opprettelse av en uavhengig klagenemnd, og antall forvaltningsregioner for rovvilt.

Opprettelse av en uavhengig klagenemd

Norges Skogeierforbund er sterkt imot å opprette en uavhengig klagenemnd. Administrerende direktør Per Skorge understreket at Stortinget bør få mer innflytelse i rovdyrpolitikken, ikke mindre.

Skorge mente det vil øke konfliktnivået ytterligere dersom det blir vanskeligere å stille politikerne til ansvar for politikken som føres.

Rovdyrforvaltningen er i stor grad preget av skjønnsmessige avveininger. Det er et særlig stort behov for demokratisk kontroll på dette politikkområdet. En separat rovviltnemd vil ikke tilfredsstille dette behovet, sier Skorge.

Antall forvaltningsregioner for rovvilt

Hensikten med opprettelsen av forvaltningsregionene for rovvilt og de regionale rovviltnemndene var å legge vekt på en forvaltning «som i størst mulig grad inkluderer berørte regioner og lokalsamfunn». Det er viktig å sikre at medlemmene i rovviltnemdene har oversikt over interessekonflikter og skadesituasjon, samt geografisk nærhet til forvaltningsområdene.

Vi mener det er en viktig forutsetning for tilliten til forvaltningen at representanter som selv bor og lever i områder med de utfordringene de store rovdyrene medfører, sikres innflytelse i de regionale rovviltnemndene, sier Skorge.

Effekter som er vesentlige for lokalsamfunn kan virke mindre vesentlige når de sees i kontekst av en tilstrekkelig stor region. Dette kan igjen bidra til en oppfatning av at det som er høyst reelle utfordringer for mange lokalsamfunn, bagatelliseres, understreket Skorge i sitt innlegg.