Allskog: Stort utbytte av årsmøtet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Allskog: Stort utbytte av årsmøtet

ALLSKOG leverte i fjor sitt beste driftsresultat noensinne. Årsmøtet i ALLSKOG denne uken vedtok å sette av over 1 million kroner til utbytte til andelseierne.

Regnskapet for fjoråret viser et driftsresultat på 18,8 millioner kroner og et samlet årsresultat på 20,1 millioner kroner. Driftsresultatet er det klart beste av alle år siden skogeierforeningene nordenfjells slo seg sammen i 1998. Styreleder Eilif Due mente i sin tale til årsmøtet at resultatet skyldtes innsats over mange år, stor tømmeretterspørsel, økt effektivitet og digitalisering, og mer lønnsom tømmertransport som følge av ALLSKOGs næringspolitiske arbeid.

Tømmerprisene er fortsatt gode, og det er god kapasitet hos entreprenørene når sommerhogsten begynner. Tøffere konkurranse i industrinære områder fordrer lojalitet til et samvirke som betjener et så stort område som det ALLSKOG gjør. Prisdifferensiering var en het potet under årsmøtet.