Åpen konkurranse om landets største skogoppdrag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Åpen konkurranse om landets største skogoppdrag

Statskog inviterer nå til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester, for perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Statskog SF er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Nå lyser selskapet ut konkurranse om skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner kubikkmeter (m³) tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 kubikkmeter, skriver selskapet i en pressemelding.

I oppdraget ligger mye mer enn selve hogsten. Oppgaver er blant annet planlegging, gjennomføring og rapportering knyttet til avvirkning og salg av tømmer. I tillegg kommer bygging av traktorveger og vinterbilveger, snøbrøyting på skogsbilveger og ikke minst planting og stell av ungskog.

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik:

  • Sørlige og vestlige deler av Østlandet: Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder
  • Sørlige deler av Hedmark: Fra og med Elverum og sørover.
  • Nordlige deler av Hedmark: Alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland
  • Trøndelag og Nordland: Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet.

Statskog følger Norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,6 millioner dekar produktiv skog er en femtedel vernet eller i verneprosess. Andre miljø- og driftshensyn gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Konkurransene om skogoppdrag er kunngjort i den norske kunngjøringsdatabasen DOFFIN og i den europeiske kunngjøringsdatabasen TED.