Åpnet ny produksjons-katedral i massivtre   - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Åpnet ny produksjons-katedral i massivtre  

– Det er imponerende å være med å åpne en fabrikk som er så flott. Dette er en produsksjonskatedal i massivtre, og helt i tråd med den grønne næringsutviklingen Norge ønsker å føre, sa klima- […]

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén
access_time Publisert

Ola Elvestuen åpnet festtalen 30. april med å understreke at den nye fabrikken på Åmot i Modum kommune i Buskerud er et godt eksempel på hvordan kompetanse, innovasjon og godt lederskap både kan være grunnlag for lønnsom næringsutvikling og bidra til et bedre framtidig klima i verden.

Verdens største og mest avanserte

‐ I dag er det bare stas. Men, jeg erkjenner på at vi kun står på startstreken. Så får fremtiden vil vise hva vi er gode for. Vi er naturligvis stolte over at verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk nå står klar her på Åmot. Det gir arbeidsplasser, skatteinntekter og fremtidstro. Samtidig er dette så mye større enn en hjørnesteinsbedrift. Vi gleder oss derfor over at entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter viser stadig større interesse for krysslimt massivtre som bærende konstruksjon og byggemateriale. Ingen tør lenger ignorere klimautfordringene, sa administrerende direktør Morten L. Johansen i Splitkon.

Adm. dir. i Splitkon, Knut L. Johansen sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen og forskingssjef Kristine Nore i Splitkon. Foto: Knut W. L. Alsén.

 

Vil stimulere til økt bruk av tre i bygg

Miljøministeren fortalte også at regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale, at dette er et viktig virkemiddel for å nå de store klimamålene.

‐ Mer bruk gir økt etterspørsel, og her er det mange som trekker mot mer miljøvennlig bygging. I denne sammenhengen må det offentlige være tydelige i sine anskaffelser. Vi må binde mer karbon, sa Elvestuen.

‐ For å bekjempe klimautfordringene må vi stoppe bruken av kull og fossilt drivstoff i det tempo som kreves. Men dette innebærer også at vi må ha en industriutvikling som kutter utslipp, samtidig som vi etablerer klimavennlige byer og tettsteder. Det betyr igjen at vi må ha en klimavennlig byggeaktivitet. Da handler det om å ta i bruk massivtre i mye større grad enn det vi har gjort til nå. Fabrikken til Splikon er et godt eksempel på den grundige, fremtidige miljøpolitikken Norge må føre når landet skal over i sirkulærøkonomien. Her skal vi ivareta ressursene bedre med miljøvennlig materialutvikling og produksjonen, samtidig som vi skal ta vare på miljøverdiene i naturen og utnytte den norske skogen, sa Elvestuen.

Splitkon_web_4
Den nye fabrikkhallen er naturligvis bygget i massivtre. Foto: Knut W. L. Alsén.

 

Kortreiste byggematerialer av massivtre

‐ Dette er en viktig milepæl i norsk sammenheng. Nå har Norge fått en massivtrefabrikk som er stor nok til å produsere materialer byggenæringen i dag etterspør og som er kortreist, sa professor Tormod Aurlien fra fakultet for realfag og teknologi, seksjon bygg og miljø ved NMBU. Fagmiljøet til Aurlien har bidratt med kunnskap til deler av instrumenteringen av fabrikken.

‐ At Norge har fått en stor massivtrefabrikk har gitt næringen et nytt momentum, som var der for noen år tilbake. Vi ser at de store entreprenørene er på ballen, og nå kan Norge levere med kortreist trevirke. Det er selvsagt et stort pluss også for miljøet, sa daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus.

Innovasjon og kompetanseutvikling

Den industrielle satsningen på Åmot er et resultat av tiår med innovasjon og kompetanseutvikling. Nå ligger også markedsforholdene til rette for en storsatsning som får ringvirkninger i norsk treindustri. Allerede før den offisielle åpningen, har selskapet sikret full produksjon ut 2019. I 2020 er målsettingen 60 000 kubikkmeter massivtreelementer tilsvarende 150 000 norske grantrær. Per i dag sendes mye norsk gran til utlandet med vogntog for bearbeiding.

Høye ambisjoner

Splitkons budsjett for 2019 er på 200 millioner kroner, en dobling sammenlignet med omsetningen i 2017. Om fem år er ambisjonen å omsette for en halv milliard kroner. Private og institusjonelle investorer, samt statsforetaket Siva, som tilrettelegger for ny industri og arbeidsplasser lokalt i Norge, står bak den samlede finansieringen på 250 millioner kroner. Splitkons state of the art- fabrikk er på 9000 kvadratmeter, og er naturligvis oppført i massivtre. Den 400 meter lange produksjonslinjen er unik i verden, og det har tatt ni måneder å montere og sette den i produksjon.

Splitkon_web_3
Fra det nye produksjonsanlegget hos Splitkon. Foto: Knut W. L. Alsén.