Åpnet storsatsingen «Royal Alvdal Hall» - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Åpnet storsatsingen «Royal Alvdal Hall»

Alvdal Skurlag åpnet i slutten av april sin nye Royal Alvdal Hall, et nytt produksjonsanlegg for impregnert trevirke og trevirke i royalkvalitet. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen sto for den formelle åpning av anlegget.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det nye produksjonsanlegget i Alvdal har hatt en total investeringsramme på 60mill. kroner. Royal Alvdal Hall er dermed den største investeringen bedriften har gjort. På de siste 15 årene har omsetningen hos Alvdal Skurlag gått fra 50 millioner i året til 215 millioner i 2016.

Royal Alvdal Hall er ett av Norges største tømmerbygg. Bygget er ført opp med veggelementer av heltre, produsert på Alvdal Skurlag sin egen fabrikk i Vingelen. Bygget har innvendig gulvareal på 4100 kvadratmeter. Bruk av heltre i veggelementene gjør at bygget fremstår som ett laftebygg.

Alvdal Skurlag har i de siste 10 årene levert over 100 bygg basert på denne byggemetoden som passer like bra på mindre garasjer som større bygninger. Den kraftige veksten i selskapet har gjort at bedriften hele tiden har investert i utvidet kapasitet, og med Royal Alvdal Hall har selskapet, ifølge sin pressemelding, bygget ett anlegg som gjør at de skal kunne vokse videre til over 300 millioner i omsetning, før et eventuelt neste byggetrinn aktualiseres.

I sin tale under åpningen av anlegget 26. april var daglig leder Roar Voll i Alvdal Skurlag opptatt av å framheve de ansatte og ikke bare ha fokus på nytt bygg og nye maskiner – selv om han var tydelig stolt over det nye anlegget. – Dette er tross alt bare bygninger og maskiner. Vår viktigste konkurransekraft ligger i de ansatte i selskapet. Det er alle vi som gjør at kundene kommer tilbake til oss fordi vi hjelper kundene med å lykkes. En slik bedriftskultur kan ikke kjøpes. Den skapes over tid av alle som jobber her, understreket han.

Alvdal Skurlag oppgir å ha en markedsandel i Norge på 20 % for royalimpregnert tre i dag. Med nyanlegget, er målet deres å styrke sin markedsposisjon ytterligere. Det nye fullautomatiske impregneringsanlegget, har en kapasitet på å produsere 5000 kvadratmeter terrassebord i døgnet. Anlegget skal være blant de mest miljøvennlige i Norge og driften kjøres døgnkontinuerlig sju dager i uken. Også Royal-impregneringsanlegget, som skal være et av de mest avanserte i verden, kjører døgnkontinuerlig drift sju dager i uken, og har en kapasitet på 5000 kvadratmeter utvendig kledning per døgn. Ferdigvarene som kommer ut fra anlegget skal være ferdig fiksert, slik at utemiljøene får minimal forurensning.

De ansatte var invitert med på den offisielle åpningen av Royal Alvdal Hall 26. april 2017. Foto: Avldal Skurlag.