Arbeiderpartiet satser på biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Arbeiderpartiet satser på biodrivstoff

- Biodrivstoffpolitikken AP tar til orde for vil gi store utslippsreduksjoner og legger til rette for milliardinvesteringer i fremtidens grønne arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

– Regjeringen har lagt frem en god modell for en flerårig opptrappingsplan for bruk av biodrivstoff. Venstre har fulgt opp med å kreve at takten i opptrappingen blir større. Arbeiderpartiet følger nå på med å foreslå at opptrappingsplanen bør gå helt frem til 2030, sier Lahnstein.

– Jeg opplever at vi har hatt god dialog med politikerne. Forholdene ligger nå til rette for at vi kan få til den bredt politisk forankrede, offensive og forutsigbare planen for biodrivstoff som vil utløse store industriinvesteringer og produksjon av avansert biodristoff fra skog i Norge, sier Lahnstein.