Årsmøte mens de venter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Årsmøte mens de venter

Viken Skog har holdt årsmøte og gjenvalgt Olav Breivik som styreleder på 11. året. Det store målet nå er å starte tremassefabrikken i Treklyngen Industripark i Hønefoss.

Tekst og foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

– Jeg takker så mye for tilliten. Det setter jeg stor pris på. Nå skal vi i styret jobbe videre med vårt store mål: Tremassefabrikken i Treklyngen Industripark, sa Olav Breivik da han avsluttet årsmøtet på Sundvolden Hotel.

Astrid Lier Rømuld og Erland Lundby var på valg, og begge ble gjenvalgt. Erland Lundby ble dessuten gjenvalgt som nestleder.

Blant de to ansattrepresentantene ble det én utskifting. Malin Ask Solbakken, som er systemutvikler i IT-avdelingen, erstatter skogbruksleder Kai Reidar Dølven som ansattrepresentant i styret. Seniorrådgiver Anders Wåla er den andre ansattrepresentanten i styret.

Øvrige saker på årsmøtet ble gjennomført slik styret hadde foreslått, om enn ikke uten debatt.

STYRET: Styret består av Lars Fredrik Stuve (til venstre), Astrid Lier Rømuld, styreleder Olav Breivik, nestleder Erland Lundby og ansattrepresentantene Malin Ask Solbakken og Anders Wåla. Theodora Tangen Fretheim sitter også i styret, men hadde ikke anledning til å delta på årsmøtet.

Spent på tremassefabrikken

Før årsmøtet holdt Kjell Arve Kure i Billerud Viken en orientering om den pågående prosessen med å etablere en tremassefabrikk i Treklyngen Industripark, der Norske Skog Follum holdt til frem til 2012. Høringsfristen om utslippstillatelse gikk ut 18. mars, og nå avventes Miljødirektoratets behandling av saken.

I en oppsummering uttalte styreleder Olav Breivik at fabrikken – basert på det vi vet i dag – vil være en lønnsom investering med bortimot alle fordelene en slik industrisatsing kan ha.

– Plasseringen nær skogrike områder er et stort fortrinn. I tillegg kan vi gjenbruke flere av bygningene fra Norske Skog Follum, og det er elektrifisert jernbane hele veien fra Treklyngen til Billeruds industritomt i Sverige. Dette kan bli Europas mest miljø- og klimavennlige tremasseindustri, men vi må naturlig nok ha den nødvendige tillatelsen fra myndighetene før vi kan ta en endelig beslutning, sa Olav Breivik.

Heidi Hemstad, styreleder i Skogeierforbundet, fastslo for utsendingene på årsmøtet at også resten av Skog-Norge er spente på om prosjektet blir noe av.

– Jeg har hele tiden heiet på dette prosjektet, og nå er dere svært nær målet. Dette er en viktig skogsatsing for hele Norge, og vi håper virkelig at det blir noe av fabrikken, sa Hemstad til høylytt applaus fra salen.

20 millioner i etterbetaling

Årsmøtet behandlet disponeringen av årets resultat, og det ble noe debatt om størrelsen på etterbetalingen. Flere mente at denne burde være høyere, mens styret vektla at det var viktig å styrke egenkapitalen i forkant av en mulig investering i Treklyngen Industripark.

Årsmøtet foretok følgende beslutninger:

Etterbetaling: Styrets forslag om å utbetale 20 millioner kroner til andelseierne på tømmerleveranser fra 2019 til og med 2023 fikk tilslutning.

Utbytte: Styret fikk også tilslutning for sitt forslag om å utbetale 10,7 millioner kroner i utbytte for 2023.

Serviceavgift og næringspolitisk avgift: Styrets forslag fikk tilslutning, men det kom inn forslag til endringer i begge disse avgiftene.

  • Kristoffer Røren, leder i Eiker skogeierlag, foreslo å fjerne serviceavgiften – med begrunnelse i at det kan bidra til at flere ønsker å være andelseiere. Styret viste til at serviceavgiften benyttes til viktig arbeid slik som organisasjonsarbeidet, kommunikasjon og arbeidet med å følge opp andelseiernes rettigheter, og det er fornuftig å finansiere dette arbeidet utenom marginer på tømmeromsetningen.
  • Per Lyder Frøvoll, leder i Sigdal–Eggedal skogeierlag, foreslo å øke den næringspolitiske avgiften til 2,5 kroner i stedet for styrets forslag (2,2 kroner), blant annet for å øke innsatsen for å fremme skogbrukets og skognæringens synspunkter på skogbruk versus vern.
Se Viken Skogs årsmelding som video her.