AT Skog og Vestskog ønsker å fusjonere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

AT Skog og Vestskog ønsker å fusjonere

AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Ifølge pressemeldingen som har gått ut fra de to selskapene i fellesskap i dag, er forutsetningen som er lagt til grunn for det nye arbeidet blant annet følgende:

  • AT Skog blir det overtakende selskapet
  • Lokaliseringene blir i utgangspunkt som dagens, med hovedkontor i Skien
  • Det skal opprettholdes desentraliserte fellesfunksjoner
  • Motto for det nye selskapet vil være: Stolt fortid – stor framtid

Det eventuelt nye selskapet vil omsette for ca. 1 milliard norske kroner, basert på en årlig handel med 1,5 millioner kubikkmeter tømmer.

I en kommentar til fusjonsplanene sier administrerende direktør i AT Skog, Anders Roger Øynes, at partene har hatt en god dialog, funnet mange felles synergieffekter de kan oppnå gjennom en fusjon og at de nå mente det var på tide å gå ut med nyheten, slik at de to organisasjonene skal få tid til diskusjon og en ordentlig behandling av spørsmålet fram mot årsmøtene våren 2019.

– Vi velger nå å gå åpent ut med intensjonsavtalen, slik at begge organisasjoner får rimelig tid til å drive god informasjon og forankring før de endelige beslutningene blir fattet. I mellomtiden må de to styrene utdype og konkretisere planene, slik at drøftingene og mandatet fra valgkretsene inn mot årsmøtet gir et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Øynes.

– Hva er det som gjør at det ble nettopp AT Skog og Vestskog som fant sammen denne gangen?

– Vi har en del felles i måten vi driver på, blant annet med mye leveranser via havner og kaier. Vi har en noenlunde felles markedssituasjon og vi står overfor felles muligheter gjennom å ta i bruk ny teknologi. I det hele tatt mener vi å ha funnet mange potensielle synergieffekter av en fusjon som både vil kunne gi høyere effektivitet, bedre rammebetingelser og større forutsigbarhet både for skogeierne – som er vårt primærfokus, men også for alle våre samarbeidspartnere, sier Øynes.

– I tillegg har vi tro på at en slik fusjon også vil gi de ansatte større utviklingsmuligheter og at det vil bidra til å styrke selskapets desentraliserte organisasjon, legger han til.

– Hva med samarbeidet AT Skog allerede har med Viken Skog gjennom Viken AT Market. Vil en fusjon med Vestskog påvirke dette og representerer det en kile inn i samarbeidet med Viken Skog?

– Nei, vårt samarbeid med Viken Skog fortsetter som før, og Vestskog har jo også besluttet å bli en del av Viken AT Market når det gjelder å håndtere sin eksport. Dette gir oss alle et bedre fundament, og er på ingen måte noen kile mot verken Viken Skog eller andre. Som du sikkert har lagt merke til samarbeider mange av andelslagene stadig tettere på flere ulike fronter og i ulike selskaper. Dette er en naturlig utvikling der og hovedretningen er mer samarbeid – ikke mindre, sier Øynes.

Kjetil Andre Rødland, som er daglig leder i Vestskog er enig med Øynes. Han understeker at Vestskog har hatt gode erfaringer med fusjonen som ble gjennomført mellom Vestskog og SF Skog på Vestlandet i 2015, men at mange i organisasjonen også har etterlyst at man burde ta et skritt videre og bli en del av et enda større fellesskap.

– Vi la således et godt fundament for et tettere samarbeid med AT Skog da vi inngikk avtale om å bli en del av Viken AT Markets fra 2019, og for oss har AT Skog totalt sett framstått som den av dagens andeslag vi har mest til felles med, både som naboer geografisk, men også organisatorisk, kulturelt og i forhold til måten vi driver på, sier han.

At Vestskog ved en eventuell fusjon blir innlemmet i AT Skog som det overtakende selskapet ser Rødland ingen problemer med.

– Ved en fusjon må et selskap være overtagende, mens det andre blir overtatt. Det ligger ingen dramatikk i det sier han, og presiserer at det som har vært viktig for Vestskog i forbindelse med drøftinger rundt lokalisering er at det nye selskapet skal videreføres med desentraliserte fellesfunksjoner.

– Så får det bli opp til det nye selskapet å definere akkurat hva det skal innebære av kontorlokasjoner og hvilke ansatte som skal jobbe hvor. Det er det ikke naturlig å dra inn i en fusjonsprosess. Vi anser samtidig at det er naturlig at det nye hovedkontoret blir i Skien, sier han.

Både Øynes og Rødland ser for seg at en fusjon skal gi det nye selskapet gode muligheter for ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk, samt at et sammenslått selskap vil få en bedre tilstedeværelse i markedet med økt fokus på kundeservice.

– Har dere vært i kontakt med Konkurransetilsynet og fått noen signaler om hvordan de vil stille seg til en slik fusjon?

– Nei. Vi vet av erfaring at Konkurransetilsynet ikke tar stilling til slike spørsmål før det foreligger en konkret melding. Det arbeidet vil bli igangsatt om og når vi har kommet et skritt videre, så hva Konkurransetilsynet vil si, må vi bare avvente og se, sier Øynes.

Når det gjelder prosessen fram mot årsmøtene, vil fusjonsplanene bli formelt behandlet i de to andelslagenes valgkretser. Etter de drøftingene og videre forhandlinger om en konkret fusjonsavtale, blir det opp til dagens sittende styrer om de vil anbefale en slik fusjon for sitt årsmøte. Deretter blir det de to årsmøtene som til slutt sier ja, eller nei til et slikt ekteskap. Dette vil altså skje på våren 2019.

Se ellers den felles pressemeldingen oppe til høyre (red.)