AT Skog overtar Eikås sagbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

AT Skog overtar Eikås sagbruk

AT Skog SA blir eneeier av Eikås Sagbruk AS. AT Skog har siden 1998 eid 10 prosent av selskapet. Fra 1. januar 2021 overtok de resten av aksjene.

– Eikås Sagbruk driver en helhetlig verdikjede. Kortreist tømmer blir til etterspurte produkter, som konstruksjonsvirke, kledning, panel, lekter, terrassebord, vannbrett og topprekker med mer. I tillegg lagerføres og selges et bredt spekter av byggevarer fra spesialiserte produsenter, samt salg av flis og bark, skriver AT Skog i en pressemelding.

– Eikås Sagbruk vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover. Dette har vært avgjørende for AT Skogs oppkjøp. Sammen skal vi fortsette i den positive retningen som Eikås Sagbruk har hatt gjennom mange år, sier adm.dir. i AT Skog Anders R. Øynes.

Nytt kapittel

AT Skog og Eikås Sagbruk har en langsiktig plan som sikrer at kunder og samarbeidspartnere fortsatt får god service og kvalitet på leveransene. John Anker Telhaug, daglig leder i selskapet, vil fortsette i full stilling.

– Dette blir et nytt kapittel i sagbrukets historie, som blir veldig spennende. Sammen skal vi nå bygge videre på kjernekompetansen til selskapets 35 ansatte, sier John Anker Telhaug.

– Dette bidrar til at skogeierne i regionen fortsatt kan levere tømmer til lokal videreforedling. Det er vekst i etterspørselen etter trelast av høy kvalitet. Sammen med Telemarksbruket i Bø får vi synergier til å videreforedle kvalitetsprodukter som markedet etterspør, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.