Barkbillene yngler i grovt hogstavfall og vindfall - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Barkbillene yngler i grovt hogstavfall og vindfall

Målrettede tiltak er viktig for å holde bestandene av granbarkbiller lave. Billene kjenner ingen eiendomsgrense, så hele bransjen bør ta dette alvorlig, lyder oppfordringen.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Tradisjonelt er skognæringen opptatt av å ha kontroll på svekkede trær, blant annet som en følge av tørkestress, toppbrekk etter tung snø og vindfall. Men også grovt hogstavfall kan bli ynglesteder for barkbiller. Enkelte steder i Norge ligger det mye hogstavfall igjen når skogen hogges.

‐ Stor granbarkbille, (Ips typographus), trives godt i bult* og i hele trær hvor barken er tykk, sier seniorforsker ved Bioteknologi og plantehelse hos Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, Bjørn Økland.

‐ Praksisen varierer nok, men i noen områder ser vi alt for mye grovt som ligger igjen. Produksjonen av biller gjelder ikke bare den enkelte skog og eier, men billene flyr og det er nivået av barkbiller i hele regionen som teller. Finere hogstavfall kan ligge, men grovt granvirke på ferske flater bør, i likhet med svekkede trær og tømmerlunner, også ut før sesongens nye granbarkbiller klekker, altså innen utgangen av juni.

Hele trær blir liggende

‐ Vi i Maskinentreprenørenes forbund, MEF, skal ha fokus på barkbiller, sier fagsjef Bjørn Lauritzen. ‐ Det foregår rene forebyggende drifter hvor svekkede og angrepne trær tas ut, men hogstavfallet vil bli liggende igjen som før.

‐ Det er tross alt ikke så mye bulting*, så hvis vi ikke gjør en spesifikk avtale hvor skogeieren betaler for fjerning av hogstavfall og bult, blir det liggende, sier Lauritzen.

Bjørn Økland er ikke helt enig. Han har sett hogstflater hvor det ligger mye igjen. Selv hele trær har han funnet.

‐ Barkbillene beveger seg over et større område. Derfor er det viktig at både skogeiere, skogeierlag, andelslagene, skogeierforbundet og selvsagt entreprenørene tar dette alvorlig, kommenterer han.

Vindfall blir billefabrikk

‐ Et annet miljø som produserer mye stor granbarkbille er vindfall i flatekanter, sier Økland. ‐ I de første årene etter store hogster blir det ofte vindfall inn i flatekantene. Disse vindfallene blir rene «billefabrikkene», og det er særlig vindfall på de soleksponerte sidene av flatene som er utsatt, forklarer han. Granbarkbiller liker seg nemlig mye bedre med sol og varme enn inne i den mørke skogen.

‐ Økningen av barkbillebestandene kan komme litt og litt, og store bestander er en av hovedfaktorene for eventuell utbrudd i fremtiden. Derfor er det viktig at skogeierne og entreprenørene er sammen om målrettede tiltak, sier Økland.

I tillegg gjelder det at alle ledd i skogbransjen følger med. Symptomer på mye barkbiller kommer gjerne snikende.

—————–

*Bulting er avkapp som hoggerne legger igjen for å kunne utnytte resten av treet på en mer lønnsom måte.