Bedre å holde hogsten i gang - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bedre å holde hogsten i gang

Fall i etterspørselen etter tømmer gjør at mange hogstlag må stoppe arbeidet. – Det er rimeligere å holde hjulene i gang med penger fra staten, mener Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Det er rimeligere å holde hjulene i gang med penger fra staten, mener Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

Norges Skogeierforbund ber nå Staten om 60 millioner kroner til en ordning for å stimulere til tynning, og andre hogster av skog med høye driftskostnader.

– 60 millioner kroner vil være et viktig bidrag til at hjulene fremdeles holdes i gang i denne alvorlige og utfordrende situasjonen som koronakrisen har skapt, sier Skorge.

På grunn av lavere byggeaktivitet i Europa, hogges stadig mindre tømmer i norske skoger. Spesielt Sør-Norge er rammet. Redusert etterspørsel etter blant annet sagtømmer har gitt store kortsiktige utslag på hogstaktiviteten i skogen.

– Anslagsvis 50 prosent av totalt 700 hogstlag er på kort sikt tatt ut av produksjon, melder Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Det er lønnsomt å holde hjula i gang

I samarbeid med MEF har Norges Skogeierforbund sett på hva som er mest lønnsomt for fellesskapet.

– Konklusjonen er entydig. Det blir langt billigere for felleskapet å holde hjula i gang. Det gir lavere utbetalinger fra Staten på kort sikt og gir samtidig en økt verdiskaping både nå og i framtida, sier fagsjef Bjørn Lauritzen i MEF og administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge.

Bjørn Lauritzen er fagsjef skog i MEF. Foto: Roar Ree Kirkevold

MEF, Norskog og Skogeierforbundet har bedt om en tiltakspakke for å holde aktiviteten oppe i skogbruket. Det er foreslått å avsette 60 millioner kroner til en ordning som stimulerer til førstegangstynning og andre hogster av skog med høye driftskostnader og liten sagtømmerandel.

– Dette er tatt opp bredt med partiene på Stortinget og vi har møtt god respons, sier Skorge.

Senterpartiet er blant partiene som har bekreftet at de vil fronte forslaget.

Vil spare staten for 14 millioner kroner

Skorge mener det er et viktig poeng at skognæringen faktisk kan opprettholde aktiviteten i denne utfordrende perioden for norsk næringsliv generelt.

– Vi vet at skogen er en av de tryggeste stedene å oppholde seg under denne koronakrisen. Innenfor vår næring har vi en unik mulighet til å drive annen verdiskapende aktivitet. Tynning er et typisk eksempel på en aktivitet som vil kunne øke produksjonen i skogen og på sikt gi økt andel kvalitetstømmer, sier Skorge.  

MEF og Skogeierforbundet har kommet fram til at kontantstøtte og dagpenger under permittering koster fellesskapet 74 millioner kroner. Sett opp mot en tiltakspakke på 60 millioner kroner, vil Staten redusere kostnadene med 14 millioner.

– Minst like viktig er det at det å holde hjula i gang gir økt verdiskaping både på kort og lang sikt, sier Skorge.

Bjørn Lauritzen understreker at hogstlagene har en nøkkelfunksjon i verdikjeden.

– Maskinentreprenørene har en kompetanse som hele skog- og trenæringa er avhengig av. Det er derfor viktig både å holde på kompetanse og maskinkapasitet for å møte tida etter Korona-epidemien. Det er stor usikkerhet i næringa og i praksis settes alle investeringer på vent. Det bestilles ingen nye skogsmaskiner nå.