Ber om kompensasjon for ulvetap - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ber om kompensasjon for ulvetap

– Det er viktig å huske på at ulv ikke bare handler om miljøpolitikk. Dette berører også en næring. Dagens ulvepolitikk har store konsekvenser for grunneiere som taper på bortfall av jaktinntekter, sa Erik Lahnstein, […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Ulvedebatten pågår for fullt, selv om det ligger an til et forlik mellom Ap, KrF, Høyre og Frp om nytt bestandsmål og innskrenking av ulvesonen. Under gårsdagens høring i næringskomiteen tok Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, til orde for at grunneiere med jaktrettigheter også må kompenseres for tap av inntekter som en følge av at ulven er tilbake i norsk natur. Han gav eksempler på en rekke jaktlag i Hedmark som taper mange millioner kroner bare i kjøttverdier.

– Et større grunneierlag i Hedmark oppgir tap av inntil tre millioner kroner over en fireårsperiode bare i kjøttverdi, utover dette kommer andre inntektstap som salg av jakt, hytteutleie etc. Vi vil derfor be Regjeringen om å utrede et kompensasjonstiltak for grunneiere som opplever tap av jaktinntekter, sa Lahnstein.

 

Bondelaget påpekte i sitt innlegg at det nye forliket, der politikerne går inn for mellom 4-6 årlige ynglinger, i og utenfor sonen, vil skape mer usikkerhet.

– Det er urovekkenende at man bruker et glidende tall som bestandsmål. Det skaper usikkerhet, sa leder Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Naturvernforbundet, på sin side, krever større ulvesone og mellom 15 og 20 ulvefamilier. Og Nina Jensen, generalsekretær i WWF, understreket at folk vil ha ulv.

­- Landbruket er totalt i utakt med flertallet i den norske befolkningen i dette spørsmålet, sa Jensen.

 

Dette synet avviste Erik Dalen i IPSOS i sitt innlegg på vegne av Glommen Skog. Dalen har målt holdninger til ulv i over 20 år. Og sier at han opplever stabile og utbredt skeptiske holdninger til ulv.

– Hele 60 prosent er skeptiske til ulv der man bor, dette er underkommunisert i Stortingsmeldingen om ulv, sier Dalen.

– I beste fall kan man si at folket er splittet, sier Dalen.

 

Tidligere i vår la klima- og energiminister Vidar Helgesen fra Høyre fram stortingsmeldingen Ulv i norsk natur – bestandsmål og ulvesone. Helgesen la opp til utvidelse av ulvesonen og til å sette bestandsmålet for ulv til mellom fem og åtte årlige ynglinger.

 

Sist uke gikk regjeringspartiene på Stortinget mot forslaget fra egen minister, og sammen med Ap og Krf ble de enige om å ikke utvide ulvesonen og å sette bestandsmålet til fire til seks årlige ynglinger.

 

Stortingsdebatten om ulv er berammet til 6. juni.