Bergene Holm vokser videre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bergene Holm vokser videre

Bergene Holm AS satte produksjonsrekord for fjerde året på rad i 2017. Dette til tross for perioder med mangel på tømmer.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Selskapet produserte omtrent 600 000 kubikkmeter trelast og det totale tømmerforbruket økte til nærmere 1,1 millioner kubikkmeter. Omsetningen økte med seks prosent til 1,43 milliarder kroner.

– Samtlige fem saglinjer økte volumet på produksjonen i 2017. Samtidig ble høvlerivirksomheten i Seljord lagt ned, og produksjonen overført til de fire gjenværende høvellinjene i selskapet. Selskapet investerte også i et nytt helautomatisk kamerasorteringsanlegg for tørr trelast ved fabrikken i Holmestrand, melder selskapet i en pressemelding.

Datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS ble i fjor operativt, og har som oppgave å utvikle og selge unna eiendommer som ikke er en del av selskapets drift. Eiendomsselskapet har eiendommer, organisert i egne datterselskaper, i Aust-Agder, Vestfold, Hedmark og Oppland.

Konsernet har også som kjent inngått i en samarbeidsavtale med Preem AB om å legge til rette for produksjon av andregenerasjons bioråolje gjennom selskapet Biozin Holding AS.
Råstoffmangel, etableringen av eiendomsselskapet og satsingen på Biozin påvirket resultatet slik at lønnsomheten ble noe lavere i 2017 enn i 2016. Etter avskrivninger på 42,7 millioner kroner oppnådde konsernet et driftsresultat på 63,8 millioner kroner. Resultatet etter skatter ble på 14,3 millioner kroner.

– Det hører med til helhetsbildet at tømmerprisen økte signifikant gjennom året, og at trelastprisen ikke hadde tilsvarende prisutvikling. Effektiviseringstiltakene kunne ikke fullt ut kompensere for den reduserte differansen mellom tømmerkostnader og ferdigvarepris.