Betaler utbytte til eierne - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Betaler utbytte til eierne

Etter ei tøff tid for skognæringa med stor omstilling og effektivisering betaler ALLSKOG utbytte til eierne for andre året på rad.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det er mer enn seks år siden sist gang styret i ALLSKOG kunne innstille på utbytte to år på rad.

– Skuta har snudd og det er lysere tider i møte for næringa og selskapet, skriver ALLSKOG i en pressemelding.

Styret i ALLSKOG SA innstiller på at det utbetales 2 185 000 kroner i utbytte til eierne etter 2019, da omsatte ALLSKOG nesten en million kubikkmeter med tømmer.

– ALLSKOG er den klart største leverandøren til treindustrien i Nord- og Midt-Norge, og er dermed en viktig premissleverandør for hele næringa, skriver selskapet i meldingen.

Satser på ny teknologi

– ALLSKOG jobber hardt for å levere nok tømmer til at de grønne industriarbeidsplassene i regionen kan produsere varer til verdensmarkedet, sier administrerende direktør, Snorre F. Furberg.

ALLSKOG varsler nå ytterligere grep for at selskapet skal fortsette å gi solide overskudd til skogeiere og næringens beste. Furberg har planene klare for 2020.

– I 2020 skal vi lede an i skog-Norge på utvikling og det å ta i bruk teknologi. Det gjelder bruk av droner til kontroll, planlegging og i oppfølging av plantefelt. Vi har kjøpt inn T-winch for å bistå skogsmaskiner i ekstremt bratt terreng i stedet for å grave, men det mest spennende prosjektet er skogkartlegging basert på kunstig intelligens, forklarer Furberg ivrig.

Klimabevisste forbrukere
Etterspørselen etter bærekraftige materialer kommer til å øke det neste tiåret spår ALLSKOG.

– EU og Kina kommer i løpet av året til å forby en rekke varer av engangsplast, og strengere krav til klimagassutslipp gjør at tømmer til bygg og til produksjon av emballasje som erstatter plast vil øke. I tillegg er etterspørselen stor i smelteverksindustrien etter tre og fiber, det høyner kvaliteten og bieffekten er at det erstatter kull. Bruk av tre gir lavere klimagassutslipp og forbedrer produktene. Summen av etterspørsel og endringsvilje i markedet gjør at ALLSKOG har god tro på fremtiden til selskapet.

– Jeg vil takke skogeierne og andelseiere som leverer tømmer til ALLSKOG, uten dere er det ikke noe ALLSKOG. Samtidig vil jeg takke våre ansatte som bidrar til selskapet og til skogeiernes beste. Til samarbeidspartnere som hogger og transporterer tømmer på kontrakt for skogeieren. Og til nærindustrien vår som sikrer regional verdiskaping til det beste for alle.

Vi må aldri glemme at skogressursen i vår geografi som tas ut er verdt om lag en milliard kroner når den hogges, men over 10 milliarder etter at industrien har prosessert og skapt nye verdier av tømmerstokken, det er bra for andelseierne i ALLSKOG, avslutter Furberg.