Bilder av skogen før og nå - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bilder av skogen før og nå

Norges Skogerforbund ønsker å lage en serie med bilder som viser hvordan skogen har utviklet seg siden starten av 1900-tallet og fram til i dag. 

Vi er på jakt etter deg som har ett eller flere bilder av et skogsområde som fortrinnsvis er tatt før krigen, og man vet hvor er fotografert, slik at man kan ta et nytt bilde fra samme sted i dag. Målet er å vise at skogen er dynamisk og at det blir gammel skog i områder som har blitt hogget.

Vi er også på jakt etter å vise at en flatehogd skog kan utvikle seg til å bli et område som er viktig for biologisk mangfold. Her er det nok mest aktuelt med bilder som er tatt etter 1940 da flatehogst ble mer og mer vanlig.

Hvis du tror du kan hjelpe, ta kontakt med Pål Hanssen i Norges Skogeierforbund på paal.hanssen@skog.no eller +47 481 45 474

Her ser du et eksempel på hvordan vi ønsker å fremstille bildene:

Reed skysstasjon i Gloppen, Sogn og Fjordane. Fotografert 1889 og 2012. Axel Lindahl, Norsk Folkemuseum & Oskar Puschmann, NIBIO.