Biobasert gårdsvarme økte med 15 % i fjor - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Biobasert gårdsvarme økte med 15 % i fjor

Gårdsbruk som satser på biovarme blir en stadig viktigere del av varmeforsyningen i Norge. Antall søknader til Innovasjon Norge om støtte til etablering av biovarmeanlegg på gården økte fra 73 i 2016 til 86 i […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Interessen for biobaserte varmeløsninger er økende. Bare fra 2016 til i fjor hadde vi en vekst på 15 % i antall søknader om støtte til å etablere gårdsvarmeanlegg som næring, forteller Øyvind Halvorsen. Han er programansvarlig for Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket (tidligere Bioenergiprogrammet) i Innovasjon Norge, et program hvor bønder og skogeiere kan søke om støtte til å etablere varmeanlegg for bolig eller næring, eller for produksjon av flis til bioenergi.

‐ Gjennom Bioenergiprogrammet har Innovasjon Norge siden 2003 totalt gitt støtte til 1705 gårdsvarmeanlegg, som i denne perioden totalt har produsert 206,3 GWh varme. Dette er et betydelig bidrag til å bruke fornybar energi som varmekilde. Økte strømpriser har også bidratt til at flere skogeiere nå vurdere å bruke biovarme på gårdsanlegg eller som næringsvirksomhet, slår han fast.

‐ Dessuten bidrar også biovarme til å redusere karbonavtrykket når det erstatter oljefyring, og produksjon av flis til flisfyringsanlegg gir også en betydelig lokal verdiskaping i form av hogst i skogen og flisproduksjon. All lokal varmeproduksjon gir økonomiske ringvirkningene og bidrar til sysselsetting og økonomisk vekst i nærmiljøet. Dette fikk vi bekreftet gjennom en rapport som masterstudent Henriette Vivestad laget på vegne av Innovasjon Norge i 2016, forteller Halvorsen. (Skog.no hadde egen sak om dette 21.06.16  – se sak under).

I 2017 fikk Innovasjon Norge rundt 60 millioner kroner gjennom statsbudsjettet, som de kunne bruke på å støtte gode søknader gjennom Bioenergiprogrammet. Bare i 2017 bidro dette til en varmeproduksjon på 28 GWh, fordelt på alle de ulike kategoriene Innovasjon Norge støtter.

‐ Vær også oppmerksom på at det fra år 2020 blir innført et forbud mot å varme opp boliger og gårdsbruk med olje/fossile energikilder. For bønder og skogeiere som ønsker å legge om til biobaserte løsninger, for eksempel flisfyring, kan man søke om tilskudd hos oss til etablering av varmesentral som kan erstatte den gamle oljefyren, reklamerer Halvorsen. Man kan også få tilskudd til å produsere flis for salg, legger han til.

Flisfyring er populært blant gårdeiere i Norge. Her er et typisk flisfyringsanlegg for gårdsvarme. Foto: Martin Smerud Kristensen, NOBIO.