Biodrivstoff virker - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Biodrivstoff virker

Miljødirektoratet overser viktige argumenter når de ønsker å satse på andre klimaløsninger enn flytende biodrivstoff i offentlige anbud, sier administrerende direktør Per Skorge.

Aftenposten skriver i dag at Miljødirektoratet vil at man skal satse på andre klimaløsninger enn flytende biodrivstoff. Dette mener Skorge er en dårlig ide.

Skorge mener at Miljødirektoratet overser følgende:

  • Det er betydelige verdier i eksisterende transportmateriell som må utnyttes. Det vil være meningsløst å skrote eller eksportere godt brukbart materiell. Å stimulere til ytterligere eksport av godt brukbare busser er en dårlig ide. Det vil nok en gang være et eksempel på sløsing av ressuser.
  • Kommuner og fylkeskommuner kan stille krav om at biodrivstoff som inngår i anbudene skal følge bærekraftskriteriene og ikke brukes til å dekke opp drivstoffleverandørenes omsetningskrav for biodrivstoff. Ved å stille disse kravene vil en oppnå full klimaeffekt ved å bruke biodrivstoff.
  • Høy etterspørsel etter biodrivstoff er viktig for utvikling av avansert biodrivstoffproduksjon. Et eks på det er utvikling av biodrivstoffproduksjon basert på sidestrømmer fra skogbruket.

Les oppslaget i Aftenposten her