Bioøkonomien leverer klimaløsninger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bioøkonomien leverer klimaløsninger

Nordisk ministerråd har akkurat publisert Nordisk bioøkonomi – 25 case for bærekraftig endring, en katalog med et utvalg innovative bioøkonomi-case fra de nordiske landene, Grønland og Færøyene.

Den felles nordisk bioøkonomistrategi vil bli presentert i slutten av 2017 og signert av de nordiske samarbeidsministrene. Case-katalogen Nordisk bioøkonomi – 25 case for bærekraftig endring er et viktig ledd i utviklingen av denne strategien.

Case-eksemplene illustrerer de fire kategoriene som er identifisert av Nordisk bioøkonomipanel i arbeidet med en felles nordisk strategi for bioøkonomi: erstatte, oppgradere, sirkulere og samarbeide.

Ifølge Hörður G. Kristinsson, leder for panelet, vil samarbeid og innovasjon på tvers av sektorer være avgjørende:

‐ For å lykkes må vi ha mot til å tenke helt annerledes, finne nye løsninger og forenes på tvers av sektorer og involvere samarbeidspartnere vi aldri tidligere har forestilt oss å kunne arbeide med.

Kategorien “erstatte” dreier seg om mulighetene for å erstatte fossilbaserte og andre ikke-bærekraftige materialer med biobaserte materialer, ikke bare ved å skifte ut fossil energi og fossilt drivstoff, men også ved å produsere produkter med høyere verdi av biomasse.
Skogbrukssektoren tilbyr en mengde løsninger når det gjelder å erstatte fossilbaserte materialer. De fremhevede casene inkluderer bruk tre som byggemateriale, produksjon av avansert biodrivstoff av restmaterialer av tre og bruk av cellulose som erstatning for petroleumsbaserte tilsetninger. Løsninger med tre som byggemateriale kan redusere CO2-utslippene med 50 prosent.