Bli en mer effektiv skogsmaskinfører - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bli en mer effektiv skogsmaskinfører

Skogkurs tilbyr i vår en kursserie hvor skogsmaskinførere kan lære å hogge og kjøre mer effektivt. Kursene tilbys gratis for lærlinger som utdanner seg til å bli skogsmaskinførere.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Vi har allerede arrangert ett kurs på Sønsterud i Innlandet og på Saggrenda i Viken. Begge disse hadde god deltakelse og mange lærlinger blant deltakerne. De såkalte RECO-kursene retter seg mot alle skogsmaskinførere som ønsker å bli mer effektive, enten de kjører hogstmaskin eller lassbærer. I løpet av kurset går vi gjennom en rekke ulike tema, som skal gjøre at både de som hogger og de som kjører lassbærer skal kunne jobbe smartere, rimeligere og mer effektivt i maskinen, forteller senior prosjektleder hos Skogkurs, Mikael Fønhus.

– For å ha maksimal nytte av kurset er det en fordel å være en litt erfaren skogsmaskinfører. Men i samarbeid med Velg Skog, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Fylkesmannen i Innlandet, går vi også ut og tilbyr kurset gratis til alle som er lærlinger og skal bli framtidige maskinførere. Lærlingene bør ha kjørt maskin i minst et halvt år for å få full utnytelse av kurset, forteller han videre.

Blant temaene som tas opp på disse kursene er:

  • Drivstofføkonomi
  • Dine maskininnstillinger
  • Arbeidsmetodikk i ulik type hogst
  • Avvirkningplanlegging
  • Kjøreteknikk – hva er god flyt i kjøringen
  • Vedlikehold av maskinen
  • Kommunikasjon i laget

Selve kursopplegget består av en teoridag (8 timer) og en dag (4 timer) med personlig oppføling ute i en maskin.

– Målet er at de som gjennomfører kurset skal kunne kjøre mer økonomisk og redusere drivstofforbruket, slik at man som skogsentreprenør sparer både kostnader og unødige miljøbelastninger, reklamerer Fønhus.

Det er allerede arrangert ett kurs på Sønsterud i Innlandet og et på Saggrenda i Viken, begge 13. januar. På Sønsterud deltok 17 lærlinger, og på Saggrenda 22 deltakere, hvorav 16 lærlinger. 

Den 10. februar arrangeres et siste kurs i serien i vår, på Mære Landbruksskole i Trøndelag. Her er det fortsatt ledige plasser.

Ole Petter Storbråten under den innledende teoridelen for kursdeltakere på Sønsterud. Foto: Brede Steinbakken Lauten.

Ung Reco-kurs-instruktør

Ole Petter Storbråten (29) er en av tidenes yngste Reco-kurs-instruktører. Han holdt sitt første kurs på Sønsterud skole den 13. januar i år.

Han ble tidlig fanget av interessen for skogsmaskiner, da han allerede som 8-åring ba om å få «sitte på litt» da det ble gjennomført en hogst der han bodde som guttunge. Siden har Ole Petter sittet bak ryggen på ulike skogsmaskinførere i Odal Skogsdrift både i ferier og helger.

Selv om det var skogsmaskinfører Ole Petter alltid hadde drømt om å bli, fikk han på ungdomsskolen råd om å velge en annen karrierevei, og gikk først ut som lærling i låsmekanikerfaget.

– Men etter hvert oppdaget jeg jo at det var stort behov for skogsmaskinoperatører, og jeg begynte å jobbe litt for Odal Skogsdrift i helger og ferier, forteller han.

Da han var 18 år fikk Ole Petter fast jobb i Odal Skogsdrift, og for å bøte på manglende formalkompetanse tok han fagbrevet som skogsmaskinoperatør som privatist i 2017.

– Jeg har kjørt både hogstmaskin og lassbærer, men de siste årene har jeg vært ansvarlig for tynningslaget i selskapet, så da har det naturlig nok blitt mest tynningsdrift på meg, sier han.

Ole Petter beskriver seg selv som «en som alltid har hatt interesse for å gå i dybden på det jeg driver med». Den lærevillige unge mannen så derfor tidlig nytten av studere videoer av Reco-kurset på nettet, for å unngå å stivne i faste arbeidsprosedyrer og å kjøre lite effektivt uten selv å være klar over feilene han eventuelt gjorde.

God planlegging og kommunikasjon er viktig

Ole Petter er selv godt fornøyd med sin debut som Reco-instruktør. Hans viktigste budskap til skogsmaskinførerne var at de må ta seg tid til å planlegge arbeidet på en ordentlig måte, og at kommunikasjon innad i laget er alfa omega for å få til en mest mulig effektiv drift i skogen.

Ute i maskinen får Christoffer Houmsmoen, lærling hos HS Skogsdrift i Elverum praktiske råd av instruktør Ole Petter Storbråten. Foto: Ole P. Storbråten.

– Mange tror de har det så travelt at de glemmer å planlegge hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Den tiden man bruker på å planlegge tjener man erfaringsmessig raskt inn i løpet av en dag ved å jobbe mer effektivt ut fra det som ble planlagt, slår Ole Petter fast. Dessuten er hans erfaring at manglende kommunikasjon mellom de som jobber i et maskinlag er den største barrieren mot mer effektiv skogsdrift.

– Det blir litt som i fotball. Alle spillerne er nødt til å spille på lag og å følge den samme taktikken, ellers blir det lett kaos i det som skjer på bakken, innleder han. – Dersom du ikke gir presise beskjeder eller greier å skape misforståelser, er veien kort til frustrasjon, irritasjon og mye bortkastet tid for de andre på laget. Uten en god plan for oppdraget og uten god og løpende kommunikasjon og en felles forståelse for hvordan ting skal gjøres, er det lite annet som kan redde et maskinlag fra å drive lite effektivt i skogen, slår han fast.

– Juster krana etter eget kjøremønster

En annen ting, som Ole Petter er opptatt av og som har bruker tid på når han er Reco-kurs-instruktør er å gå gjennom maskinens teknikk og særlig kranjusteringene, slik at de blir tilpasset den enkelte som sitter bak spakene på maskinen

– Altfor mange blir bare satt i maskinen og må finne ut det meste selv. Ved å justere kraninnstillinger i forhold til ditt eget kjøremønster kan du oppnå en mer mjuk og smidig drift. Da jobber du også mer effektivt. Det er viktig at alle skjønner hvordan de kan tilpasse og justere kranen ut fra eget kjøremønster, sier han.

Hastverk er lastverk

Og til alle som er ferske i en skogsmaskin, og kanskje lett lar seg stresse av et høyt tidspress og mål om å få mest mulig tømmer gjennom på kortes mulig tid, har Ole Petter følgende råd.

– Ta deg tid til å legge en god plan og å jobbe med god grunnteknikk. Stresser du deg opp blir du fort usikker og kvaliteten dårligere. Dermed taper du i stedet for å vinne på økt tempo bak spakene.  Stresser du blir både hodet og kroppen lett utbrent. Husk at du skal jobbe i maskinen i mange år. Da er det bedre å ta seg litt tid, jobbe med presisjon og kvalitet, slik at du får trygghet i det du gjør. Det gir også best effektivitet og høyest avkastning over tid, sier han.

Fra teoridelen på Reco-kurset som ble avholdt på Saggrenda. Både erfarne skogsmaskinførere og lærlinger var med på kurset. Foto: Ole Bertil Reistad.