Bli oppdatert på det siste innen skogforskning - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bli oppdatert på det siste innen skogforskning

NIBIO inviterer i samarbeid med Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for skogbruket og Skogbrukets Verdiskapingsfond til «formidlingskonferanse Skog» mandag 27. og tirsdag 28. mai 2024.

Skogbruk har fått et enda større fokus både i media og i allmenheten. Samtidig er det stor aktivitet på FoU-sektoren innenfor skognæringen, og vi ønsker å gjøre resultatene fra forskningen tilgjengelig for alle som er interessert.

Hovedfokuset for årets konferanse er på klassiske skogbruksspørsmål, og det vil bli gitt innblikk i både større forskningsrådsprosjekter og flere av de noe mindre fondsfinansierte prosjektene. Samt innlegg fra noen næringsaktører.

Arrangementet vil gå over to dager hvor det avsluttes med lunsj på dag to. Det er også lagt opp til sosialt og faglig samvær med felles middag og muligheter for videre diskusjoner utover kvelden.

Temaene i år er:

  • Naturskog
  • Framtidens skogbruk (produksjon, skader og risiko)
  • Lukket hogst

Fullt program og lenke til påmelding finner du her: Formidlingskonferanse FoU Skog (pameldingssystem.no)

Påmeldingsfrist: 13. mai