Blir ny skogsjef i Glommen Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Blir ny skogsjef i Glommen Mjøsen Skog

Jan Gaute Lie blir ny skogsjef i Glommen Mjøsen Skog etter Johannes Bergum. Lie er rekruttert fra andelslagets egne rekker.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Fagsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog har takket ja til å bli konstituert skogsjef når Johannes Bergum slutter ved påsketider, skriver Glommen Mjøsen skog på sin nettside.

Viktig å bygge ny skogkapital

Til Skog.no sier Lie at han vil videreføre det gode arbeidet som har vært lagt ned i de to andelslagene fra før fusjonen og gjennom fusjonsprosessen, og at han ikke vil gjøre noe annerledes enn hvordan det har vært gjort til nå.

– Edel-programmet for skogskjøtsel blir det viktigste fundamentet å jobbe videre med også med meg som skogsjef. Det er like viktig å bygge ny skogkapital gjennom planting og skjøtsel som å hogge skogen og høste dagens verdier, sier Lie.

Han er også opptatt av å videreføre miljøarbeidet gjennom Norske PEFC Skogstandard.

– Det å drive et bærekraftig skogbruk der man tar hensyn både til økonomi, miljø og friluftsinteressene i skogen på en god måte er viktig for meg. Vi har avtalt en standard for hva som er riktig skogsdrift og den må sitte i ryggmargen helt fra skogeier og gjennom hele driftsapparatet i Glommen Mjøsen, understreker han.

Videre er han opptatt av å dyrke et best mulig samarbeide med de berørte partene.

– Jeg ønsker å spille tett på lag med både skogbruksledere, regionssjefer og skogsentreprenørene gjennom kontinuerlige forbedringer. I tillegg ser jeg fram til å jobbe mer aktivt ut mot våre eiere. Det er kanskje den største endringen i denne jobben i forhold til mine tidligere oppgaver sier han.

Kjenner bedriften godt

Gudmund Nordtun er adm. dir. i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi er glad for at Jan Gaute valgte å takke ja til dette og ser på det som en styrke å rekruttere fra egne rekker, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Skogavdelingen er vår største avdeling og selve eksistensgrunnlaget til bedriften. Når Johannes slutter har vi et behov for at arbeidet videreføres av en person som kjenner organisasjonen, folkene og faget godt. Det gjør Jan Gaute, sier Nordtun.

Sterk skogfaglig bakgrunn

Lie er 43 år og kommer fra Øyer i Gudbrandsdalen. Han har skogutdannelse fra Høgskolen i Gjøvik og senere administrasjon og ledelse på Høgskolen i Lillehammer. I 1999 begynte Lie i daværende Mjøsen Skog som skogbruksplanlegger og har jobbet i Mjøsen Skog i 20 år, med unntak av ett år i avdelingen for skogfag, miljø og klima hos Fylkesmannen i Oppland.

I Mjøsen Skog har Lie vært leder av skogplanseksjonen, næringspolitisk rådgiver innen miljø, seksjonsleder for fagavdeling og regionsjef i Hedmarken, samt fungert som skogsjef i Mjøsen Skog fra 2019 fram til fusjonstidspunktet.

Lie går nå fra stillingen som leder for kvalitet- og miljø og leder for entreprenøroppfølgingen i Glommen Mjøsen Skog til å lede hele skogavdelingen på rundt 70 ansatte med lokalkontorer over hele geografien.

Konstituert fram til oktober

I første omgang er Jan Gaute Lie konstituert skogsjef fram til 1. oktober 2020.

– Bakgrunnen for dette er at organiseringen av skogavdelingen er under utarbeidelse. Jeg har hele tiden sagt at organiseringen i Glommen Mjøsen Skog løpende vil tilpasses de behov vi har, sier Nordtun.

Skogavdelingen er en kompetanseavdeling med ansvar for oppfølging av svært mange viktige funksjoner som gir både skogeierne, entreprenørene og Glommen Mjøsen Skog «licence to operate». Ved fusjoneringen ble denne avdelingen dobbelt så stor. Da er det naturlig at vi opprettholder arbeidet med å se på hvordan den er organisert på best mulig måte, sier Nordtun.

Gleder meg

Lie kommer fortsatt til å ha det overordnede ansvaret for entreprenørene, selv om han nå trer inn i rollen som skogsjef. Lie ser fram til sin nye arbeidshverdag.

– Skogavdelingen i Glommen Mjøsen Skog har mange dyktige medarbeidere og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Vi skal være ledende på kvalitet og presisjon i alt vi gjør, det blir vårt fremste målbilde i tiden framover, sier Lie.

Et godt valg for Glommen Mjøsen

Johannes Bergum er avtroppende skogsjef i Glommen Mjøsen Skog.

Nåværende skogsjef Johannes Bergum har takket ja til stillingen som nettsjef i Gudbrandsdal Energi Nett og slutter i Glommen Mjøsen Skog ved påsketider. Før han slutter, vil han samarbeide tett med Lie.

– Jan Gaute er en strukturert og faglig sterk med godt blikk for den enkelte. Jeg er trygg på at dette er et godt valg for Glommen Mjøsen Skog, sier Bergum.