Bollestad plantet skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bollestad plantet skog

Regjeringen har omdisponert penger slik at det blir gitt tilskudd til årets planting. Som et symbol plantet landbruksminister Olaug Bollestad de første nye granplantene i et hogstfelt i Gjøvik kommune.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Årets plantesesong møtte på utfordringer da sesongarbeiderne uteble som en følge av koronasituasjonen. Derfor har skogeierforeningene og næringen jobbet raskt for å få på plass alternative løsninger. Regjeringen er også med på dugnaden, og går inn for å omdisponere midler i Landbrukets utviklingsfond til et plantetilskudd på 1,30 kroner per skogplante denne våren.

– Det er viktig at skogplantingen blir gjennomført også i år. Omtrent 30 millioner planter var planlagt plantet ut. Skogen er naturens lunger. Alle vet at vi ikke kan leve lenge uten lunger, vi lever heller ikke lenge uten skogen. Derfor er det viktig at dette arbeidet gjennomføres også i år, sa statsråd Bollestad da hun i regi av Glommen Mjøsen Skog plantet de første skogplantene i et hogstfelt i kommuneskog i Gjøvik.

Med seg hadde hun administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, som understreket hvor viktig plantetilskuddet har vært denne våren.

– Skogplanting gjennomføres vanligvis med knappe marginer, derfor er det ikke rom for økte kostnader til denne jobben. Derfor bidrar plantetilskuddet godt, slik at vi får gjennomført årets planting, sier Nordtun til Skog.no.

Olaug Bollestad og Gudmund Nordtun.. Foto: Gina Aakre.

Plantingen gjennomføres

Glommen Mjøsen har planer om å plante ut 12 millioner planter i år. Arbeidet er nå i gang, og andelslaget bekrefter at de har funnet en praktisk løsning for å gjennomføre årets planting. Både med hjelp av noe utenlandsk arbeidskraft, men også nyrekrutterte plantere som har fått opplæring.

– Det ser ut som vi får dette i havn nå, sier Nordtun.

Han understreket likevel at koronassituasjonen utfordrer skognæringen, og at det er flere hindre som må jobbes med.

– Markedet har stoppet opp som en følge av en stopp i byggeindustrien ute i Europa. Vi har ikke kjøpere til sagtømmeret. Derfor må mange entreprenører stoppe arbeidet. Skognæringen skryter alltid over at vi er en langsiktig næring, nå må vi mene noe med det. Vi kan dreie arbeidet vårt over på skogskjøtsel og utfordrende drifter som vil gi en bedre fremtidsskog, sa Nordtun.

Jobber for ytterligere tilskudd

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, kom med en klar oppfordring til Bollestad og regjeringen. Sammen med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norskog har Norges Skogeierforbund bedt om 60 millioner kroner i tilskudd til tynning og hogster i utfordrende terreng.

– Det er helt nødvendig å gjøre noe for å holde hjula i gang. Vi må sette i gang hogster som krever flere maskintimer, sa Skorge.

Initiativtagerne har satt opp et regnestykke som viser at utgifter til dagpenger ved driftsstopp vil føre til utgifter på 72 millioner kroner fra staten, mens et tilskudd på 60 millioner kroner vil være et viktig bidrag for å holde hjulene i gang.

– Dette handler om mange små bedrifter som vi er helt avhengige av i vår næringskjede, sa Skorge, og viste til maskinentreprenrørene.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ville ikke forskuttere et slikt tilskudd fra regjeringens side, men avviser heller ikke ordningen.

– Jeg kan ikke si at vi går inn for denne ordningen her og nå, men kan bekrefte at vi jobber med saken. Jeg har vært i møte med dialogforum for skog- og trenæringen denne uken, der dette også ble diskutert, sier Bollestad til Skog.no.