Bollestad: Vi må tilbake til skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bollestad: Vi må tilbake til skogen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener vi har et stort potensial i skog- og trenæringen. Denne uken la hun frem en strategi for å utvikle næringen ytterligere.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Vår nye skogminister er helt klar på at vi må øke bruken av tre i bygg og utnytte skogen ytterligere på vei mot et grønnere samfunn. Under en skogdag i regi av Mjøsen skog i Gjøvik pekte hun på at sett i et samfunnsregnskap, så vil bruken av tre ofte lønne seg sammenlignet med bruken av stål og betong i for eksempel byggingen av broer.

­‐  Vi må rett og slett innse hvor «galne» vi har vært og gå «back to basics», sa ministeren med henvisning til at tre i mange år har blitt nedprioritert som byggemateriale av ulike årsaker.

Innføring i moderne skogsdrift

Bollestad var svært tydelig på at hun ville jobbe for skog- og trenæringen som politiker. Mjøsen hadde lagt opp til en informativ ettermiddag i skogen med en innføring i moderne skogsdrift, planlegging og gjennomføring av skogsdrift og behovet for opprustning av skogsbilveier.

Bollestad fikk også prøve seg i skogsmaskin, noe hun tydelig satte stor pris på.

‐  Dette var helt topp. Tusen takk for en flott og lærerik dag, sa hun og lovet å følge opp innspill på infrastruktur og annet som hadde kommet i løpet av dagen.

Presenterte nytt strategidokument

Samme dag som Bollestad besøkte Mjøsen hadde hun lagt frem strategidokumentet «Skog- og trenæringen –  en driver for grønn omstilling» på Moelven Industrier ASA. Dette er regjeringens strategi for økt forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen. Den skal også stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter.

‐  Noe av det viktigste i strategien, slik jeg ser det, er at vi skal legge til rette for at det blir etablert et forum for dialog mellom skog- og trenæringen, relevante forsknings- og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører. Dette er noe helt nytt, og noe næringen selv har bedt om. Dette skal være et levende organ og vi håper dette vil gi konkrete resultater, sier Bollestad til Magasinet Skog.

‐  I tillegg skal vi øke satsingen på innovasjon og kunnskap i næringen. Dette er også svært viktig for å få ytterligere fart på treindustrien spesielt, sier Bollestad.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er positiv til at regjeringen legger til rette for en målrettet dialog mellom næringen, forskning, myndigheter og virkemiddelapparat.

‐  Jeg er også glad for at Bollestad er klar på at politisk ledelse skal delta i dette forumet. Vi skal gjøre vårt for at dette blir et konstruktivt samarbeid som gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping i vår næring, sier Skorge.

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, og statsråd Olaug Bollestad under Mjøsens skogbesøk på Gjøvik.

Strategidokumentet er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet, etter kontakt med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, forskningsmiljø og næringsaktører har bidratt med innspill til arbeidet.