Bra år for Glommen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Bra år for Glommen

– I 2018 satte vi omsetningsrekord med 2,1 millioner kubikkmeter tømmer, en økning på over sju prosent sammenlignet med året før, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Skog.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Glommen kan se tilbake på et godt år med omsetningsrekord. For første gang passerer de to millioner kubikkmeter tømmer.

– Det ligger an til et solid økonomisk resultat, og vi mener å ha grunnlag for et enda høyere utbytte på eiernes tømmeromsetning i 2018 enn i 2017, sier Nordtun i en pressemelding på Glommens hjemmeside.

Nordtun peker på høye plantetall og det nye skogbehandlingsprogrammet EDEL som viktige milepæler for organisasjonen.

 Det er gledelig at plantevolumet holdes oppe, det legger grunnlaget for en god framtidsskog. I 2018 er det satt ut 5,8 millioner skogplanter. Arealet på ungskogpleie og forhåndsrydding økte sammenlignet med året før, men er fortsatt for lavt. Med riktig skogpleie fra markberedning, planting og til slutthogst har vi ambisjoner om å øke skogproduksjonen betraktelig. Prosjektet har fått navnet EDEL og skal i 2019 ledes av vår nye fagsjef Sverre Holm, melder organisasjonen.

– Skogbehandlingsprogrammet EDEL som er utviklet av Mjøsen og Glommen, har et klart mål om å skape større verdier i skogeiernes skoger. Dette prosjektet har vi forventninger til sier Nordtun.

Glommen spår også et løft i massevirkeprisen

Ved inngangen til 2019 vil vi skogeierne fortsatt oppleve høye tømmerpriser, og et løft i massevirkeprisene i første halvår.

– Det er optimisme i skogen og vi ser for oss at 2019 blir et godt år med høy aktivitet og ytterligere vekst i bransjen, sier Nordtun.