Breivik fortsetter som styreleder i Viken Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Breivik fortsetter som styreleder i Viken Skog

Årsmøtet i Viken Skog ga Olav Breivik fornyet tillit. Han går dermed inn i sitt tiende år som styreleder i Viken Skog.

Viken Skog var i slutten av mars samlet til årsmøte. Det var 215 stemmeberretige som var til stede på Thorbjørnrud Hotell i Jevnaker.

Som alltid på et årsmøte må det formelle gås gjennom. Etter opprop og sakslister, talte administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, om skogbrukets omdømme.

Styreleder Olav Breivik fortalte årsmøtet om høy aktivitet i skogen, faktisk rekordhøy aktivitet. 2,5 millioner kubikk ble avvirket. 9,2 millioner planter ble satt i skogen, SB Skoge avvirket 1,1 millioner kubikkmeter og AT Market omsatte 1,1 millioner kubikkmeter tømmer.

Breivik benyttet muligheten til å takke de skogeiere som utsatte egen hogst for at de som ble rammet av vindfall fikk tatt ut virke fra den nedblåste skogen. Også entreprenørene fikk ros av styrelederen.

Breivik snakket også om industrisatsingen på Follum. Han kunne fortelle at det er levert en søknad om konsesjon på over 1000 sider. De vet ennå ikke hvor lang tid behandlingen vil ta. De har ikke fått svar på hvor lang tid miljødirektoratet vil bruke på behandlingen.

FULLSATT: 80 deltakere deltok på årets årsmøte i Viken Skog. Foto: Marius Lippestad

Generaldebatt

I generaldebatten tok representantene fra skogeierlagene ordet. De diskuterte utbyggingen på Follum, etterbetaling av tømmer, vindfall og prissetting av tømmerstokken, for å nevne noe.

Det ble litt diskusjon rundt størrelsen på beløpet til etterbetaling. Etter en avstemming ble til slutt vedtatt av årsmøtet å sette av 30 millioner kroner som etterbetaling på gjennomsnittlig tømmerleveranser fra andelseierne de siste fem årene. Dette utgjør circa kr 17 pr. kubikkmeter tømmer.

Det ble også bestemt å overføre 100 millioner kroner til etterbetalingsfondet.

Årsmøtet gikk videre inn for styrets forslag om å utbetale et utbytte på 4,5 % på obligatorisk andelsinnskudd og 5,5 % på tilleggsandelsinnskudd til andelseierne.

Breivik fortsetter

Olav Breivik ble av valgkomiteen innstilt for et nytt år, årsmøtet ga han 177 stemmer, så indre østfoldingen fortsetter i rollen i ett år til. Theodora Tangen Fretheim ble av valgkomiteen innstilt som styremedlem, årsmøtet var enstemmig enig med valgkomiteen. Til den andre styremedlemsposten som sto for valg var valgkomiteen splittet. Flertallet innstilte John-Anders Strande, mens et mindretall innstilte Lars Fredrik Stuve. Stuve fikk flest stemmer og ble valgt inn i styret.

Nils-Ivar Grøv ble valgt til 1. varamedlem i styret. Målfrid Toneiet ble valgt til 2.varamedlem. Ola Frøysok 3. varamedlem.  Mona Tønnesland Tholin ble valgt til varaordfører. Lars Sollie fortsetter som ordfører.  Alle enstemmig valgt.

Erland Lundby var innstilt av valgkomiteen som fortsatt nestleder. Det kom benkeforslag om at Lars Fredrik Stuve, som minutter før ble valgt inn i styret, skulle inn i rollen som nestleder. Lundby fikk 118, Stuve fikk 97 stemmer. Det betyr at Lundby fortsetter i rollen som nestleder.

Erland Lundby (t.v) fortsetter som nestleder. Olav Breivik tar ett år til som styreleder.

Solveig Haugan Jonsen og Morten Haugerud ble enstemmig valgt inn i valgkomiteen. Lars Simensen og Katharina Kirkerød ble valgt til varamedlemmer av valgkomiteen. Andris J. Kvam ble valgt til leder i valgkomiteen, også han enstemmig.

VALGKOMITÉEN: Nils Peter Undebakke, Morten Haugerud (tidligere vara), Andris Kvam (leder), Einar Høstbjør og Solveig Haugan Jonsen. Foto: Marius Lippestad

− Vi jobber knallhardt hele tiden for Viken. Jeg synes diskusjonene har vært gode. Det skal være takhøyde, det synes jeg er bra, sa Breivik ved årsmøtets slutt.

På spørsmål fra Viken Skog om hvor viktig det var for Breivik og bli gjenvalgt svarer han:

− Det å ha et godt mandat bak seg for videre arbeid er kjempeviktig. Jeg er veldig fornøyd med å bli gjenvalgt, og det er en honnør til det arbeidet vi har gjort gjennom alle disse årene. For Viken Skog har aldri vært sterkere enn nå, forteller Olav Breivik.

Verdt å merke: Kvelden før mottok Anne Margrethe Aabel æresmedlemskap. Ole Petter Skjerven og Dag Nydal ble tildelt innsatsprisen.