Brosjyre om friluftsliv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Brosjyre om friluftsliv

Norges Skogeierforbund har utarbeidet en ny friluftsbrosjyre i samarbeid med flere andre organisasjoner. Målet er å veilede grunneiere og alle som legger til rette for friluftsliv.

Brosjyren «Tilrettelegging for ferdsel» er en veileder om nye regler i friluftsloven. I brosjyren får du mer informasjon om regler for ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark, ferdsel i skogplantefelt og regler for merking og skilting av sti og løype.

– ­Brosjyren skal informere om bestemmelsene i friluftsloven, og gjenspeile organisasjonenes samstemte tolkning av loven. Brosjyren gir også en oppfordring til samarbeid for å unngå konflikter om ferdsel, sier Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund.

Allerede i 2012 trådte det i kraft en del nye bestemmelser i friluftsloven. Disse skulle gjøre det lettere for folk å komme seg ut i skog og mark, men samtidig har de gitt de grunneierbaserte næringene noen ekstra utfordringer. Det ble for eksempel innført utvidet rett til å ferdes på sti og privat vei gjennom innmark, for å komme til utmark. Dette var ett av temaene som skapte en del spørsmål hos grunneiere, og som er nærmere forklart i brosjyren. Den utvidete retten gjelder for eksempel bare dersom ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt, eller uten på annen måte å være til ulempe for eier.

Reglene for ferdsel i skogplantefelt ble også forandret da disse frem til 2012 var regnet som innmark, men nå defineres som utmark. I brosjyren står det blant annet mer om de reglene som gjelder for ferdsel, rasting, telting og så videre i skogplantefelt. Det er også presisert at arealer brukt til juletre- eller pyntegrøntproduksjon fortsatt regnes som innmark.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, NORSKOG, Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv står bak brosjyren som er laget med støtte fra Miljødirektoratet.