Budsjettforlik sikrer gode generasjonsskifter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Budsjettforlik sikrer gode generasjonsskifter

Avtalen som er inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene i Stortinget om statsbudsjettet for 2016 medfører at det ikke blir innført gevinstskatt ved overdragelser av landbrukseiendommer i familien, slik regjeringen hadde foreslått

Budsjettavtalen sikrer også at det særskilte innovasjonsprogrammet for økt bruk av tre blir videreført og at det tilføres 22,5 millioner ekstra til bygging av tømmerkaier.

– At vi nå slipper gevinstskatt ved generasjonsskifter i landbruket er viktig for å sikre økonomien for de ungdommene som ønsker å drive familiens jord- og skogbrukseiendommer videre. Vi er svært takknemlige for at KrF og Venstre har forhandlet dette på plass til tross for den usikkerheten som har blitt skapt ved at enkelte representanter fra næringen har støttet regjeringens opprinnelige opplegg, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, som også er fornøyd med at gevinstbeskatningen samtidig vil senkes dersom landbrukseiendom selges ut av familien.

– Økt bruk av tre i bygg og konstruksjoner er et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere utslippene av klimagasser og viktig for å nå klimamålene. Mulighetene for å få til industriutvikling og økt verdiskaping i skognæringen er også svært gode. Det er derfor viktig at treprogrammet videreføres, sier Erik Lahnstein.

– Økt satsing på tømmerkaier er et viktig bidrag for å redusere næringens transportkostnader. Det er grunn til å berømme kystskogbruket for å ha formidlet utfordringene næringen langs kysten møter på en god måte, sier Lahnstein.
– Samtidig må vi konstatere at ønske om et eget bruprogam for å fjerne de viktigste flaskehalsene i fylkesvegnettet ikke førte frem i denne runden. Men vi opplever at vi har møtt meget stor forståelse for dette. Her blir det viktig for næringen å holde trykket oppe både mot fylker og sentrale myndigheter, sier Lahnstein.