Debatt om gjødsling - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Debatt om gjødsling

Er gjødsling av skog bra eller dårlig? Dette temaet har vært oppe flere ganger i media de siste dagene.

Dagsrevyen har 23.08 et innslag der landbruks- og matminister Olaug Bollestad er på gjødslingstur med helikopter. Bollestad understreker at gjødsling er et viktig klimatiltak som er vedtatt av Stortinget. Trær som gjødsles, vokser fortere og binder mer CO2. Landbruks- og matministeren understreker at når skogen gjødsles, så bruker vi ny teknologi som er supereffektiv og superpresis.

Den ekstra bindingen som gjødslingen bidrar til, tilsvarer utslipp fra hele 100 000 biler. sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Skorge viser videre til at kun en promille av skogen blir gjødslet.

Biolog Sverre Lundemo fra WWF er bekymret for at gjødslingen vil skade blant annet lav og mose.

Dagsnytt 18 i dag følger opp med en debatt med stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF) og Line Nybakken, professor i skogøkologi ved NMBU. 

Du kan se innslagene og lese mer om gjødsling ved å følge lenkene.